Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Reference code
62/39/0
Border dates
1912-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta egzekucji należności dłużnych

The history of the creator:

Border dates:

1912-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1912-1915, 1912-1915.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 5 j.a
Working list Tak 5 j.a ( nab. 146/64)
Electronic archive inventory draft Tak 5 j.a
Working list Tak 5 j.a ( nab. 146/64)

Porzednia karta z 2004-02-17 utraciła ważność