Urząd Powiatowy w Węgrowie

Reference code
62/57/0
Border dates
1973-1975
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Biuro Rady Narodowej 1974-1975 sygn. 1-6 [ w tym: Odznaczenia państwowe , rejestr, skorowidz sygn. 1-3, sprawy karno-administracyjne 1974 sygn.4, spotkania z wyborcami 1974 -1975 sygn. 5-6], Wydział Finansowy 1973-1975 sygn. 7-9 [w tym: Projekt budżetów terenowych 1973-1974 sygn. 7, Plan finansowy, budżet 1974-1975 sygn. 8, budżet terenowy 1973-1975 sygn. 9] , Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 1971-1975 sygn. 10-30 [ w tym: Protokóły i uchwały Rady zakładowej 1972-1974 sygn. 10, Plan budowy dróg na lata 1971-1975 sygn. 11, 12, 13, Program zabezpieczenia realizacji zadań na 1975r sygn. 13, Sprawozdanie w wykonania zadań 1972-1975 sygn. 14-19, Plany fiansowe 1972-1975 sygn. 20, Plan robót drogowo-mostowych 1975 sygn21, Budżet 1974-1975 sygn. 22-23, Sprawozdania finansowe 1974-1975 sygn. 24-26, Realizacja remontów kapitalnych 1973-1975 sygn.27, Protokóły rewizji kasy 1975 sygn.28, Czyny społeczne 1972-1975 sygn.29, 30, wywłaszczenia nieruchomości 1973-1974 [1983], sygn.31-40 Ponadto 164 j.a akt Urzędu Powiatowego w Węgrowie zostało opracowane i włączone do zespołu nr 321 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie. Są to następujące kategorie akt: Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1973-1975 - 61 j.a., Wydział Finansowy 1974-1975 - 10 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 - 4j.a. , Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 - 61 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 - 18 ja., Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1974-1975 - 9 j.a., Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 - 11 ja.

The history of the creator:

Urząd Powiatowy w Węgrowie powołano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz.U. nr 47 z 1973 r., poz. 280). Z końcem grudnia 1973 r. przestało działać Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Jego kompetencje przejął Naczelnik Powiatu, który wykonywał swoje zadania poprzez Urząd Powiatowy. Urząd posiadał uprawnienia w zakresie planowania społeczno-gospodarczego, ustalania budżetów, kontroli jednostek administracyjnych podległych Urzędowi, kontroli jednostek kulturalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów produkcyjnych itp. Działał w oparciu o statut organizacyjny. Naczelnikowi Powiatu podporządkowane były także jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład Urzędu Powiatowego, a mianowicie: Powiatowy Zarząd Dróg i Ulic, Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji, Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, Powiatowy Zakład Weterynarii, Powiatowa Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Powiatowy Zespół Urbanistyczny. Urząd Powiatowy w Węgrowie zakończył działalność po wprowadzeniu Ustawy z 28.05.1975r o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa., kiedy zlikwidowano powiaty. Wydziały Urzędu Powiatowego (wg Rozporządzenia z 23.11. 1973r): biuro ogólno-organizacyjne, Powiatowa Komisja Planowania, Wydział finansowy, wydział oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i turystyki, wydział spraw wewnetrznych, wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu, Wydział gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska i komunikacji, wydział handlu, przemysłu i usług, Wydział zdrowia i opieki społecznej, Wydział zatrudnienia i spraw socjalnych, powiatowa komenda straży pożarnych, urząd stanu cywilnego. Teren działania: miasto Węgrów, Łochów z wspólnym urzędem miejsko-gminnym, gminy Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Wierzbno.

Border dates:

1973-1975

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

40

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.3

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 30 j.a. T.35
Delivery and acceptance list Nie nab. 5776/19, spis 7/2019 - 10 j.a. 0,15 mb.
Electronic archive inventory draft Nie 40 j.a. ZoSIA

karta A z 19.01. 1979 K. Dybciak