Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach

Reference code
62/58/0
Border dates
1918-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera akta śledztw prowadzonych przez Sędziów Śledczych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach poszczególnych rewirów w sprawach kryminalnych o : zabójstwa, morderstwa, podpalenia, fałszowanie pieniędzy, przestępstwa popełniane przez urzędników oraz przestępstwa polityczne (działalność antypaństwową członków partii komunistycznych i współpracę z wrogiem w czasie wojny polsko – radzieckiej 1920 r. ). - Akta Sędziego Śledczego bez rewiru 1922 – 1932 sygn. 1 – 30 - Akta Sędziego Śledczego rewiru garwolińskiego 1919 – 1932 sygn. 31 – 72 - Akta Sędziego Śledczego rewiru łukowskiego 1918 – 1930 sygn. 73 – 90 - Akta Sędziego Śledczego na miasto Siedlce 1919 – 1922 sygn. 91 – 316 - Akta Sędziego Śledczego rewiru siedleckiego 1918 – 1939 sygn. 317 – 657 - Akta Sędziego Śledczego rewiru sokołowskiego 1922 – 1931 sygn. 658 – 689 - Akta Sędziego Śledczego rewiru węgrowskiego 1918 – 1931 sygn. 690 – 754 - Akta Sędziego Śledczego rewiru żelechowskiego 1919 – 1931 sygn. 755 – 771

The history of the creator:

Przy sądach okręgowych działali sędziowie śledczy. Byli oni funkcjonariuszami Sądu Okręgowego. Ich działalność w latach 1918 – 1939 normowały: Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z dnia 19 VIII 1917 r. ( Dz. Urz. Dep. Sprawiedl. Tymczasowej Rady Stanu KP nr 1 p. 1 ), Tymczasowa instrukcja ogólna dla sadów Królestwa Polskiego z dnia 21 VIII 1917 r. ( tamże, Nr 2 poz. 4 ), Dekret z dnia 9 XII 1918 r. w przedmiocie niektórych zmian w Kodeksie karnym i Ustawy Postępowania karnego oraz w przedmiocie tekstu Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 20 poz. 57), Ustawa z dnia 18 III 1921 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w b. Królestwie Polskim (Dz. U. Nr 30 poz. 172), Rozporzadzenie Prezydenta RO z dnia 19 III 1928 r. Kodeks Postępowania Karnego ( j. T. Dz. U. Z 1932 r. Nr 83 poz. 725 ), oraz Rozporzadzenie prezydenta RP z dnia 6 II 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( j.t. Dz. U z 1932 r. Nr 102 p. 863 ). Prowadzili oni śledztwa w sprawach przestępstw popełnionych na terenie podległych im powiatów. Oprócz tego, w każdym okręgu Sądu Okręgowego działał jeden sędzia śledczy do spraw ważniejszych, który zajmował się sprawami dotyczącymi przestępstw politycznych , przestępstw popełnionych przez urzędników i funkcjonariuszy państwowych itp. Sędziowie śledczy prowadzili nadzór sędziowski nad prowadzonymi śledztwami, czuwali nad praworządnością i zachowaniem litery prawa, byli także gwarantami obiektywności i bezstronności prowadzenia śledztwa. Sędziowie śledczy prowadzili swoja działalność także w okresie okupacji 1939 – 1944 a także w okresie powojennym. Urząd Sędziego Śledczego został zlikwidowany w 1949 r. na podstawie ustawy z dnia 27 IV 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 32 poz. 237) oraz ustawy z dnia 27 IV 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 32 poz. 238). Teren działania: Okrąg Sądowy obejmujący powiaty: Garwolin, Łuków, Siedlce, Sokołów, Węgrów.

Border dates:

1918-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1918-1939, 1918-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

771

Total archival units developed :

771

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 771 j.a.T.242
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 771 j.a.T.242
Index of persons Nie

Karta A z 1999 A. Kowalewska