Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach

Reference code
62/150/0
Border dates
1810-1825
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera w większości akta w sprawie przeprowadzenia intabulacji i ekstabulacji, wyciągi aktów notarialnych, korespondencję. Księgi ingrosacji 1810-1822 sygn. 1-7, Fascykuły intabulacji i ekstabulacji 1811-1825 sygn. 8-17, Noty intabulacyjne 1812- 1822 sygn. 18-30, Noty ingrosacyjne 1816-1821 sygn. 31-33, Noty ekstabulacyjne 1821-1822 sygn. 34-35, Kopie akt notarialnych 1816-1822 sygn. 36-37

The history of the creator:

Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach, 1810-1825, siedziba - Siedlce. Księgi hipoteczne dla dużej własności ziemskiej zakładane na podstawie tytułu XVIII księgi III kodeksu cywilnego (Napoleona ) w okresie Księstwa Warszawskiego prowadził Konserwator Hipotek , działający przy Trybunale Cywilnym. Księgi te służyły przede wszystkim ujawnieniu długów ciążących na nieruchomości. Konserwator Hipotek wpisywał przedkładane mu dokumenty w sprawach majątkowych do ksiąg ingrosacji i zajęć nieruchomości. Przeprowadzał intabulację i ekstabulację długów, wydawał osobom zainteresowanym kopie dokumentów oraz zaświadczenia o dopełnieniu czynności urzędowych Od 1823 roku jego funkcje przejął pisarz kancelarii ziemiańskiej.

Border dates:

1810-1825

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1810-1825, 1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

38

Total archival units developed :

38

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 38 j.a. T. 460
Book inventory approved Tak 38 j.a. T. 460

Pojedyncze noty intabulacyjne początkowo zinwentaryzowane ułożono wg kolejności numerów w ramach lat i utworzono teczki, stąd zmniejszenie ilości j.a. Poprzednia karta z 2004-02-19 utraciła ważność