Hipoteka w Siedlcach

Reference code
62/152/0
Border dates
[1822] 1822-1990
Number of series
18
Number of scans
31624

Content:

Zawartość części opracowanej na podstawie karty A z 2001 roku (M. Niedbało) Hipoteka w Siedlcach cz. I Hipoteka Wojewódzka. Część opracowana w 1967 r. Księgi ziemskie z terenu całego woj. podlaskiego. 1822 – 1928 sygn. 1789-1947, - akta kancelarii Wydziału Hipotecznego ( dzienniki, rejestry ) 1822 – 1928 sygn. 1948-2053 Hipoteka w Siedlcach cz. II Hipoteka Wojewódzka - księgi dóbr ziemskich z terenu pow. Siedleckiego 1822 – 1946 sygn. 1 – 927, - księgi nieruchomości miejskich w m. Siedlcach 1822 – 1946 sygn. 928 – 1179, - zbiory dokumentów do dóbr ziemskich, których ksiąg archiwum nie posiada 1822 – 1946 sygn. 1180 – 1205, - skorowidz kartkowy właścicieli majątków ziemskich 1822 – 1946 sygn. 1206 Hipoteka Powiatowa - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości ziemskich dla pow. Siedleckiego 1935 sygn. 1207, - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich m. Mordy 1935 sygn. 1208, - księgi dla własności drobnoszlacheckiej i gospodarstw powstałych w wyniku reformy rolnej ( komasacji, parcelacji ) 1833 – 1946 sygn. 1209 – 1749, - księgi dla osad o charakterze miejskim ( Łosice, 1884-1943 sygn. 1750-1761, Mokobody, 1836-1941 sygn. 1762-1767, Mordy, 1833-1946 sygn. 1768-1777, Sarnaki, 1896-1937 sygn. 1778-1780, Siedlce 1890 – 1946 Sygn. 1781- 1788, - księgi wieczyste i zbiory dokumentów 1946 – 1990; 1410 j.a. ( nieopracowane); dopływ 3294/04 Repertorium hipoteczne 1919-1922, Księgi nieruchomości Biel (3 j,a), miasto Siedlce. 3365/05.01.31 dar - dwie kopie dokumentów z akt drohickich : protestu z 1717r, manifestu z 1758r - włączone do dokumentów dóbr Kisielany nab. 3870/08 - 6j.a. 0,10 mb - księgi do części szlacheckich Okniny (3 j.a.), Jastrzębie- Tworki, J.-Śmiary, J.-Mroczki (3 j.a.)

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Księgi wieczyste tworzono na podstawie ustaw uchwalonych przez Sejm Królestwa Polskiego tj. Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z dn. 14/26 IV 1818 roku oraz Prawo o przywilejach i hipotekach z dnia 1/13 VI 1825 r. Zachowały one moc obowiązującą aż do 1946 r. kiedy to na mocy dekretu z dnia 11 XI 1946 r. wprowadzono nowe przepisy o prawie rzeczowym i księgach wieczystych. Przepisy z 1818 roku wprowadziły obowiązek założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych dla wielkiej własności ziemskiej oraz nieruchomości w miastach wojewódzkich, ustaliły podział księgi na trzy części tj. wykaz hipoteczny, księgę umów wieczystych i zbiór dokumentów oraz określiły urzędową treść wpisów i wygląd księgi. Na podstawie tych samych przepisów powołano komisje hipoteczne województw , których zadaniem było przeprowadzenie pierwiastkowej regulacji hipotek (dla Województwa Podlaskiego w czasie od 1 I 1822 r. do 1 I 1823 r. ). W początkowym okresie wpisów dokonywał rejent, w latach 1825 – 1876 pisarz kancelarii ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Siedlcach, a następnie sekretarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Siedlcach. Ustawa z 1825 roku rozszerzyła możliwość urządzenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości tj. drobnoszlacheckich, włościańskich i mieszczańskich. Odbywało się to na wniosek osoby zainteresowanej, bez przymusu hipotecznego. Księgi dla tych nieruchomości prowadziły Wydziały Hipoteczne Sądów Pokoju (od 1928 r. Sądów Grodzkich ). Od 1950 r. prowadzenie ksiąg powierzono powołanym przy Sądach Powiatowych Wydziałom Ksiąg Wieczystych. W 1965 r. ustawa przekazała ich prowadzenie Państwowym Biurom Notarialnym. Od 1991 r. prowadzenie ksiąg wieczystych wróciło do właściwości Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych. Zespół zawiera księgi wieczyste dóbr ziemskich, folwarków i wsi m.in. : Baczki – Bochy, Bartków, Biernaty, Beydy, Błogoszcz, Bojmie, Borki, Broszków, Brzozów, Butlerów, Bzów, Celejów/ Zalesie, Ceranów, Cisie, Chlewiska, Chodów, Choja, Chojeczno Jagodne, Chotycze, Chrostawiec, Chruszczewka, Cielemęc, Czarnoty, Czelustki, Czepielin, Czerniejew, Czołomyje, Czubaszki, Czuryły, Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Stara, Długie Kamieńskie, Dobrzanów, Doliwa, Domanice, Drupia, Duplewice, Dworzec, Dziewule, Falatycze, Głuchówek, Gołąbek, Górzno, Gręzów, Grochów, Grodzisk, Grodzisko, Grubale, Harachwosty, Helenów, Hołubla, Huszlew, Iganie, Izdebki, Jabłonna Lacka, Jabłonna Ruska, Jartypory, Jaworek, Jasionka, Jastrzębie, Jeruzal, Joachimów, Józefów, Kamieniec, Kamionki, Kąty, Kiełbaski, Kiełpieniec, Kiełczew, Kisielany, Klimczyce, Kobylany, Kopcie, Korczew, Kossów Laski, Kossów Ruski, Koszewnica, Kotuń, Kowiesy, Kownaciska, Krynica, Krzesk, Krześlin, Krzymosze, Kukawki, Kurowice, Leszczyny, Lipniak, Lipiny, Łazów, Łuczyniec, Łuzki, Łysów, Majdan, Malinowiec, Marysin, Męczyn, Mężenin, Miedzna, Modrzew, Mokobody, Mordy, Morszków, Mostów, Mościbrody, Nakory, Natolin, Nowaki, Nowa Wieś, Oleśnica, Olszyc, Opole, Osiny, Osnówka, Ostoje, Ostrowiec, Ozorów, Paplin, Paprotnia, Parysów i Stara Wola, Patrykozy, Pawłowice, Pietrusy, Podnieśno, Podsusze, Prostyń, Pruszyn, Przesmyki, Przygody, Pustki, Radomyśl, Raczyny, Dadzików, Ratyniec, Reczki, Repki, Rogowo, Rogów, Roskosz, Rozbity Kamień, Ruda, Rudka, Rytele Święckie, Rzążew, Rzeszotków, Rzewuski Stare, Rzewuski Zawady, Sawice Ruskie, Sarnaki, Seroczyn, Siedlce, Skarżyn, Skolimów –Cierpigórz, Skolimów- Roguziec, Skolimów – Starawieś, Skolimów -Wojnów, Skórzec, Skupie, Skrzeszew, Sokołów, Starawieś, Stasin, Sterdyń, Stok Lacki, Strusy, Strzała, Suchodół, Suchożebry, Świętochów, Świniary, Tarków, Tchórzew Główki, Tchórzew Plewki, Tchórznica, Telaki, Teodorów, Toporów, Treblinka, Trzcianka, Tymianka, Ułęże, Uziębły, Wasilew, Warchoły, Wąsówka, Wesółka, Wieliczna, Wiszniów, Wiśniew, Wodynie, Wola Broszkowska, Wola Suchożebrska, Wola Wodyńska, Wólka Kozołubska, Wólka Żukowska, Wyszków, Wołyńce, Wyrzyki, Zagłobów, Zalesie, Zaliwie Pigawki, Zaliwie Szpinki, Zambrzeniec, Zbuczyn, Żabokliki, Żeliszew, Żelków, Żebrak, Żuków, Żurawiniec, Życzyn.

Border dates:

[1822] 1822-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1820-1990, 1822-1946.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3493

Total archival units developed :

2053

Total archival units without records:

0

Total current materials

107.0

Total current materials developed

88.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2053 j.a. T.3
Delivery and acceptance list Tak 1435 j.a (nab.2494/98, nab. 2532/98, 3294/04
Electronic archive inventory draft Tak 2059

Spis akt wyłączonych (do zesp. 1307, 758, 759, 1218 i in.) z zespołu- patrz karta A z 31.12. 2001 M. Niedbało