Siedlecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii

Reference code
62/155/0
Border dates
1900-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym sygn. 1-435 z lat 1910-1915 Tematyka: Okólniki, zarządzenia, Sprawozdania roczne, Dochodzenia w sprawach poszczególnych osób, wypadków, przestępstw przeciw wierze, przestępstw pospolitych (zabójstw, pożary, fałszerstwa,), Nadzór nad wydawaniem dokumentów, Nadzór policyjny nad osobami podejrzanymi, Skargi, doniesienia do władz, Doniesienia o zmianie stanu księży, właścicieli ziemskich, dzierżawców, nauczycieli polskiego pochodzenia, Korespondencja tajna, Informacja o wyborach do Dumy, Dochodzenia w sprawie nielegalnych organizacji (SDKPiL, PPS, Narodowa Demokracja, BUND, Poalej-Sjon, Anarchistów, Uczniowskiej Organizacj, Strzelca itp), przynależności do kółka samokształceniowego w Gimnazjum Siedleckim, Informacja o poborze rekruta.

The history of the creator:

Żandarmeria- policja polityczna „ustanowiona dla chronienia prawomyślności i spokojności mieszkańców wszystkich stanów, tudzież przestrzegania nienaruszania praw i wymierzania przez wszystkie władze ścisłej sprawiedliwości” zajmująca się przestępstwami przeciw bezpieczeństwu państwa, w szczególności tajnych organizacji, nadzoru nad cudzoziemcami, jawnie działającymi organizacjami społecznymi, religijnymi, kontrolą nastrojów społecznych. Na czele stał Zarząd Okręgu Warszawskiego, podlegały mu gubernialne zarządy żandarmerii (10 guberni), a te nadzorowały powiatowe zarządy żandarmerii (zwykle jeden na 2 powiaty, a później na 3-4 powiaty). Siedleckiemu Gubernialnemu Zarządowi Żandarmerii powołanemu na mocy ukazu z 3 stycznia 1867 r. podlegały Zarządy Żandarmerii na powiaty bialski i konstantynowski; na powiaty łukowski i garwoliński; na powiaty włodawski i radzyński (zlikwidowany w 1895r); na powiaty siedlecki, węgrowski i sokołowski. SGZŻ dzielił się na 2 wydziały: I-postępowania w sprawach administracyjnych oraz przestępstw pospolitych: bójki, zabójstwa, pobicia, urażenie czci, nadzór nad zwolnionymi z aresztu, śledzenie podejrzanych o działalność przestępczą, wydawanie świadectw prawomyślności, Wydział II- sprawy natury politycznej: strajki, wiece, zebrania, demonstracje, kolportaż nielegalnej literatury, nadzór nad działalnością partii, organizacji, związków. Żandarmeria często korzystała z usług agentów. Żandarmami w Królestwie mogli być wyłącznie prawosławni Rosjanie. Powiatowe zarządy żandarmerii pełniły w zasadzie funkcje nadzorcze (ochrona spokoju publicznego należała do funkcjonariuszy policji wykonawczej, straży ziemskiej). Żandarmeria sprawowała nadzór nad legalnością działalności organów administracji, przedsiębiorstw i zakładów handlowych, miała prawo przesłuchiwania osób znajdujących się w więzieniach, ścigania wszelkich przestępstw przeciwko państwu (od 1871 r.), przeprowadzania rewizji w fabrykach (od 1878 r.), aresztowania osób podejrzanych o działalność antypaństwową i przynależność do nielegalnych stowarzyszeń (od 1881 r.). W 1896 r. po zniesieniu odrębnego Warszawskiego Okręgu Żandarmerii, żandarmerię podporządkowano nowo powołanej instytucji - pomocnika generał-gubernatora warszawskiego ds. policyjnych. W związku z likwidacją Guberni Siedleckiej i utworzeniem guberni chełmskiej w 1912r Zarządowi Gubernialnemu Żandarmerii w Chełmie podporządkowano zarządy powiatowe: w Chełmie (dla powiatów: bialskiego, konstantynowskiego i włodawskiego) i Zamościu (dla powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego). Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii zlikwidowano, powiaty siedlecki i sokołowski podlegały Zarządowi Powiatowemu w Siedlcach podporządkowany Gubernialnemu Zarządowi Żandarmerii w Lublinie, podobnie jak Powiatowy Zarząd w Łukowie (powiaty: łukowski, radzyński i garwoliński). Powiat węgrowski przeszedł do guberni łomżyńskiej. Powołana z dniem 1.01. 1867r gubernia siedlecka obejmowała powiaty; bialski, garwoliński, konstantynowski, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, włodawski, w 1912r została zlikwidowana. W 1915r akta wraz z ustępującymi władzami carskimi zostały ewakuowane do Rosji. Przechowywane były w Gławarchiwie, potem Moskiewskim Centralnym Archiwum –Sekcji Politycznej. Rewindykowane w 1964r do AP m.st. Warszawy, skąd przekazano je do OT Siedlce. W 1965r opracowane.

Border dates:

1900-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1900-1915.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Uezdnoe Žandarmskoe Upravlenie

Languages:

Availability:

Total archival units:

439

Total archival units developed :

439

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 439 j.a T.2

W czasie skontrum stwierdzono brak 12 j.a. Sygn. 101, 119, 152, 317, 339, 358, 362, 374, 380, 383, 425. Odnaleziono 35 j.a (16 j.a.całych, pozostałe stanowią rozsyp aktowy), część akt do konserwacji