Siedlecki Miejski Zarząd Policyjny

Reference code
62/159/0
Border dates
1906-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okólniki 1906-1912 sygn. 1-4, 6-7, informacja o miejscowościach powiatu łukowskiego 1911 sygn. 5, wydawanie książek rejestracyjnych dla kupców- Żydów 1912-1914 sygn.8, 34, zakazy przebywania w guberniach sąsiadujących z Przywiślańskim Krajem 1914 sygn.9, Protokóły zeznań w sprawach karnych 1915 sygn.10, Sprawy o wydanie różnych zaświadczeń 1915 sygn. 11, 16, Przewóz osób i aresztantów 1915 sygn. 12-14, 20, 28, Naruszenie ustawy budowlanej 1915 sygn. 15, Korespondencja z mieszkańcami w sprawach pracy, odszkodowań, odzyskania majątku i rzeczy 1915 sygn. 17-18, Korespondencja o udzielenie informacji na prośbę sądu 1915 sygn.19, Sprawy poborowych 1915 sygn. 21, 24, Nadzór nad przestrzeganiem zasad sanitarnych 1915 sygn. 25, Sprawy straży ziemskiej (nominacja Policmajstra, zarządzenia na wypadek ewakuacji z Siedlec, listy imienne uposażeń) 1909, 1915 sygn. 27, 31, 33, Sprawy o asygnowanie pieniędzy 1915 sygn. 26, Nadzór nad sprzedażą alkoholu 1915 sygn 29, Sprawa ekshumacji i transportu zwłok 1915 sygn.30, Kółko Św. Wincentego a` Pauli dla wspierania ubogich 1915 sygn. 32

The history of the creator:

Ukazy z dnia 19/31 grudnia 1866 roku o zarządzie gubernialnym i powiatowym oraz o straży ziemskiej wprowadzały reformę w urządzaniu średnich i niższych organów policyjnych na obszarze Królestwa Polskiego. Wyłączyły z kierownictwa naczelnika powiatu miasta gubernialne. Na terenie powiatu nad strażą ziemską czuwał naczelnik powiatu , a ściślej jego pomocnik tzw. naczelnik straży ziemskiej. Miasta gubernialne podporządkowano bezpośrednio władzy urzędów gubernialnych tworząc w nich osobnych policmajstrów. Policmajster miał do dyspozycji miejski zarząd policyjny. Organy te przejęły funkcje policyjne sprawowane dotąd przez magistraty. Straż Ziemska była organem miejscowego nadzoru i utrzymania porządku publicznego. Policmajster posługiwał się pieczątką Naczelnik Straży Ziemskiej i Policmajster miasta Siedlce. Siedlecki Miejski Zarząd Policyjny składał się z policmajstra, referenta prowadzącego kancelarię, pisarza, czasem dodatkowej oddelegowanej osoby. Policmajstrowi podlegało 3-5 policjantów oraz Straż Miejska (w 1915r – starszy strażnik, 8 strażników rewirowych tzw. „uczastkowych” , 36 strażników młodszych). Funkcje Policmajstrów miasta Siedlec pełnili: Piotr Łazariew, Piotr Durnowo, Iwan Żyzniewski, Aleksander Orłow, Roman von Arnold, Dymitr Szedewer (zginął w zamachu 22.05.1905), Aleksy Golcew (zginął w zamachu 21.08.1906), Semen Scepuro, płk Preobrażeński (lista niepełna). Kres istnieniu urzędu położyła ewakuacja wraz z wojskami rosyjskimi z Królestwa Polskiego w połowie 1915r.

Border dates:

1906-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1906-1915.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Gorodskoe Policejskoe Upravlenie

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

34

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 34 j.a T.37

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano