Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/202/0
Border dates
1827-1836, 1900-1911
Number of series
0
Number of scans
98

Content:

Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1836 sygn. 1-10, Alegata 1830, 1835 sygn. 11-12, Dopływy spis zd-odb. Nab. 2808/01.03.07 ks. UMZ 1900 sygn. 13, 2940/02.03.01 ks. UMZ 1901, alegata 1901 sygn. 14-15, 3052/03.01.13 ks. UMZ 1902, alegata 1902 sygn. 16-17, 3241/04.04.27 ks. UMZ 1903 , alegata 1903 sygn. 18-19, nab. 3350/05.01.20 ks. UMZ 1904, alegata 1904 sygn. 20-21, nab. 3513/06 księga UMZ i alegata 1905 (2 ja.) sygn. 22-23, nab. 3626/07 ks. UMZ 1906, nab. 3757/08 - (2 j.a.) Ks. UMZ 1907 + alegata, nab. 3938/09 - ks. UMZ 1908 + alegata, nab. 4126/10 - ks. UMZ 1909, nab. 4266/11 ks. UMZ 1910 (1 j.a.), 4486/2012 ks. UMZ 1911

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Żydzi w Latowiczu pojawili się w okresie powstania kościuszkowskiego. W 1820 r. było ich 61 osób, w 1861- 138 na 1140 mieszkańców. Przez pewien czas (1837-1899?) Żydzi z Latowicza podlegali żydowskiej gminie wyznaniowej w Mińsku Mazowieckim obejmującej także Siennicę, Cegłów, Iwowe, Jeruzal. W księgach z lat 1906-1910 występują wpisy dotyczące mieszkańców wsi Dębowce, Kuflew, Jeziorek, Latowicz, Lipiny, Waliska, Wężyczyn, Wilgolas. Gminę reprezentował zarząd bożnicy w składzie: rabin, starosta, skarbnik. W gminie Latowicz w miejscowości Chyżyny istniał w czasie II wojny obóz dla Żydów (praca przy regulowaniu koryta rzeki Świder i porządkowaniu pobliskiego terenu). Zachował się cmentarz założony w XIX wieku, brak informacji o synagodze. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceromonii zaślubin , w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS iOPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 DzP T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r).

Border dates:

1827-1836, 1900-1911

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1827-1836, 1900-1911.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

31

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 19 j.a.nab. 2808, 2940, 3052, 3241, 3350, 3513, 3626, 3757/08, 3938/09, 4126, 4266, 4486/12
Book inventory approved Tak 12 j.a. T.7

Zmikrofilmowane księgi 1827-1836 mikrofilm nr 304492-304501