Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przesmykach powiat Łosice

Reference code
62/212/0
Border dates
1826-1916 [2007]
Number of series
0
Number of scans
6626

Content:

cz. 1 INWENTARZ NR 10 Akta stanu cywilnego powiatu Łosice Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1859-1864 sygn. 40-45, CZ. 2 Inwentarz nr 6 cz. 2 Akta stanu cywilnego powiatu Siedlce, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 46-60, Cz. 3 Inwentarz nr 10 Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-81, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 82-97 (16 j.a.), alegata 1914 sygn. 98, akta zbiorowe 1912-1916 [2007] sygn. 99-102

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach, dekanat janowski, później konstantynowski, łosicki Miejscowości należące do parafii: Przesmyki, Górki, Kaliski, Kamianki Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki Nicki, Kamianki Wańki, Koryciany, Kukawki, Lipiny, Łęczycki, Olędy, Pliszki, Pniewiski, Podraczynie, Raczyny, Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Zalesie, Zawady. Pierwotny kościół wybudowany został w 1224 r., spalony przez Szwedów w 1657 r. Kościół ten odbudowano i przetrwał do 1776 r. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1776 r., przez ks. Ludwika Wessela, konsekrowany w 1783 r. przez Biskupa Jana Szyjkowskiego. Księgi metrykalne w parafii od 1769 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1916 [2007]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1916, 2007-2007.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

102

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 21 j.a (nab. 3055/03, 3546/06, 4098/10, 4480/12, 4574/12, 4859/14, 5348/17
Book inventory approved Tak 81 ja T. 10 ( 45 j.a.), T.6 cz. 2 (od sygn.45-60), T.10 cz. 2 ( sygn. 61-81)

zmikrofilmowano księgi z lat 1826 - 1864 mikrofilm 316670-316708