Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/245/0
Border dates
1826-1917
Number of series
0
Number of scans
3622

Content:

Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1828, 1847, 1849-1850, 1852-1856, 1858-1865 sygn. 41-59 (19 j.a.), Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 62-75 (14 j.a.), Alegata 1866-1867 sygn. 76-77 (2 j.a.), Alegata 1869-1879 sygn. 78-88 (11 j.a.), Cz. 3 [36 j.a. 0,32 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 89-107 (19 j.a.), (Księgi:1891-92 oraz 1895-96 zawierają wklejone odnoszące się do nich alegata), Alegata 1880-1900 sygn. 108-124 (17 j.a.), alegata 1901 sygn. 125, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 126-137, 139 (alegaty z lat 1902-1906 oprawione razem z księgami, akta UMZ z lat 1905-1906 w jednej księdze), dokumenty do akt małżeństw 1913-1914 sygn.138, 140, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1917 sygn.141, 144-145, alegata 1915 -1916 sygn.142-143

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kiczkach, siedziba- Kiczki, dekanat latowicki (koniec XVIIIw- 1818) siennicki 1818-1868, nowomiński 1868-1916, miński od 1916. Wydzielona w 1438r z parafii Latowicz, samodzielną parafię erygował w 1458 r. biskup poznański Andrzej Bniński. Pierwszy kościół wzbudowany w okresie erekcji parafii, kolejny, zbudowany w 1626r., prawdopodobnie z fundacji Anny Jagiellonki, spłonął w 1701 r. Równo pół wieku później (1751) siostry miłosierdzia, który były wówczas kolatorami kościoła, zatroszczyły się o budowę nowej świątyni. Ten zachowany do dzisiaj kościół był gruntowanie remontowany w 1901 r. Miejscowości w parafii: Kiczki I, Kiczki II, Kiczki-Ogrody Południowe, Kiczki-Ogrody Północne, Kiczki-Grudź, Skupie, Piaseczno-Podskupie, Piaseczno, Posiadały, Posiadały-Dębniak, Posiadały-Poddębniak, Posiadały-Półwłóka, Dzielnik. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1917.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

145

Total archival units developed :

124

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 145 j.a
Book inventory approved Tak 124 j.a. T. 7
Delivery and acceptance list Tak 21 j.a.nab. 2924, 3060, 3471, 3926, 4202, 4317/11, 4452/12, 4636/13, 4849/14, 4993/15, 5190/16, 5289/17, 5443/18

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1857 nr mikr. 303799-303830