Komunalna Kasa Oszczędności Związek Międzykomunalny w Siedlcach

Reference code
62/251/0
Border dates
[1926-1944] 1944-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera protokóły zarządu dotyczące budżetów, cesji polis asekuracyjnych, rozpatrywania podań o pożyczki, sprawozdania. W książce uchwał kasy znajduje się uchwała Sejmiku Siedleckiego o powołaniu Powiatowej KO. Znaczną część stanowią Dzienniki Główna.

The history of the creator:

29 X 1926r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Kasy Oszczędności. Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 13 IV 1927r. Powiatowa Kasa Oszczędności otrzymała osobowość prawną jako Komunalna Kasa Oszczędności. KKO Związek Międzykomunalny prowadziła swoją działalność przez cały okres okupacji. W roku 1945 utworzono na mocy rozporządzenia Ministra skarbu z dn. 16 VII 1945r Związek Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej. KKO przestały istnieć na mocy dekretu z dn. 25 X 1948r. O reformie bankowej.

Border dates:

[1926-1944] 1944-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1926-1944, 1944-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

44

Total archival units developed :

44

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 44 j.a T.417 IZA