Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Piekarzy w Węgrowie

Reference code
62/252/0
Border dates
1927-1947
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut Cechu 1936, 1946 sygn. 1-2, Księgi i dowody kasowo-rozchodowe: -Protokóły posiedzeń 1927-1946 sygn. 3-4, Dziennik korespondencyjny 1933-1939 sygn. 5-6, księga kontroli skladek członkowskich 1936-1937 sygn. 7, księga kontroli wydanych legitymacji 1935-1936, 1939-1942 sygn. 8, księgi i dowody kasowe 1935-1939 sygn. 9-12, Korespondencja 1935-1939 sygn. 13-18, Akta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 1939 sygn. 19, Dokumenty personalne 1928- 1946 sygn. 20-67

The history of the creator:

Rzemiosło w II Rzeczypospolitej działało w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta RP z 7.06.1927o prawie przemysłowym (Dz.U 1927 nr 53 poz. 468 z późniejszymi zmianami - m.in.. Dz.U. 1933 nr 25 poz.209, Dz.U. 1936 nr 49 poz. 356, Dz.U. 1948 nr 9 poz. 61) W latach 1927-1929 organizacja nosiła nazwę Stowarzyszenie Rzeźników miasta Węgrów i skupiała 20 członków, późniejsze nazwy to: Zrzeszenie Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1929-1933, Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1929-1933, Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1933-1936 (ok.. 40 czlonków), Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Piekarski w Węgrowie 1937-1942, Związek Zawodowy Masarzy i Rzeźników 1945-1946, Cech Masarski w Węgrowie od początku 1947. Od 1.01. 1937 r Cech Rzeźników i Wędliniarzy połączył się z Węgrowskim Cechem Piekarzy powstałym w 1931r. Wewnętrzne władze: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Władza zwierzchnia: Izba Rzemieślnicza w Lublinie, od 1.04. 1939r Izba Rzemieślnicza w Płocku (w związku z przejściem powiatu węgrowskiego do woj.. Warszawskiego). W 1942r cech zaprzestał działalności, wznowił ją 4.03.1945r jako Zwiazek Zawodowy Masarzy i Rzeźników podległy Izbie Rzemieślniczej w Warszawie. W 1949r siedziba Powiatowego Cechu Wędliniarzy należącego do Okręgowego Związku Cechów w Mińsku Maz. mieściła się w Węgrowie przy. Ul. Żeromskiego 1, w okresie 20-lecia w Węgrowie ul. Narutowicza 2.

Border dates:

1927-1947

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1927-1942, 1945-1947.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

67

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 67j.a T.82