Akta miasta Mordy

Reference code
62/301/0
Border dates
1651-1950
Number of series
0
Number of scans
24

Content:

sygn.1. Fragment miejskiej księgi wpisów 1651-1652 1j.a, sygn. 2 Budowa drogi Mordy- Przesmyki 1935 1j.a., sygn. 3-4 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Mordach 1945-1950, 2 j.a., sygn. 5 Budżet 1949, 1 j.a., sygn. 6-22 Zaświadczenia przesiedleńcze 1945 -17 j.a., sygn. 23-29 księgi ludności stałej 1909-1933 -7 j.a.

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. W 1408 r. erygowano parafię w Mordach. W 1434 Mordy były własnością rodziny Korczewskich. Prawa miejskie uzyskały Mordy w 1488 r. na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka staraniem Stanisława Korczewskiego; W latach 1490-1515 stanowiły własność Zofii i Stanisława Hlebowiczów; 1515-1517 - własność Elżbiety z Hlebowiczów i Jana Sapiehy; 1517-1519 - własność Elżbiety z Hlebowiczów i Herhorego Ościkiewicza, wojewody trockiego; 1529 r. - Elżbieta Sapieżyna zapisuje włość mordzką królowi Zygmuntowi I Staremu; 1552 - król Zygmunt August nadaje Mordy Mikołajowi Radziwiłłowi zwanemu Czarnym, wojewodzie wileńskiemu; 1552-1571 - Mordy w posiadaniu Radziwiłłów. Ośrodek dysydencki, miejsce synodu 1563 rok. Obdarzone przywilejami: 1550, 1651, 1648; W 1569 znalazły się w granicach Korony. 1574-1680 - własność Ciecierskich, którzy wznieśli tu zamek obronny zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. 1680-1717 - własność Godlewskich; 1717-1803 - własność Ciecierskich, którzy wznieśli tu barokowy pałac; W 1795 w zaborze austriackim, w 1809r w Księstwie Warszawskim. Niszczone działaniami wojennymi i pożarami 1809-1815. 1803 - własność radcy Fryderyka Kuhlena; 1821-1823 - własność Głównego Banku Berlińskiego; 1828-1830 - Mordy należały do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który podarował je swojej córce a żonie cara Mikołaja I; 1830-1837 - własność Skarbu Polskiego (wykupione); 1837-1912 - własność rodziny Zembrzuskich; W 1867 roku (wg innych publikacji 1869) utrata praw miejskich, ma status tzw. osady miejskiej, prawa miejskie odzyskały Mordy w 1919 roku na mocy Dekretu o samorządzie miejskim.

Border dates:

1651-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1651-1652, 1651-1652, 1935-1935, 1935-1935, 1945-1950, 1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

29

Total archival units developed :

29

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 29 j.a. T.452
Book inventory approved Tak 29 j.a. T.452

karta z 25.01.1984 M. Dauksza