Siedlecki Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu

Reference code
62/325/0
Border dates
1906-1913
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły posiedzeń Siedleckiego Gubernialnego Komitetu ds. Drobnego Kredytu 1906-1913 sygn. 1, Roczne sprawozdanie finansowe za 1912 rok (sprawozdania z 81 kas o 3 towarzystw kredytowych) sygn. 2

The history of the creator:

Siedlecki Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu ukonstytuował się w 1906r i działał na podstawie przepisów o instytucjach drobnego kredytu z 1895r i 1905 roku. (Sobranie uzakonienij Petersburg 1905 otd. I st.1151 s.1718-1722) Pierwszy zachowany protokół ma datę 2 grudnia 1906r, ostatni 31 lipca 1913r. Zaprzestanie działalności wiazało się z likwidacją guberni siedleckiej. Komitet powołano z inicjatywy władz. Zebraniom przewodniczył gubernator lub wicegubernator. Brali w nich udział przedstawieciele Warszawskiego Kantoru Banku Państwowego, radca prawny Rządu Gubernialnego, inspektor ds. drobnego kredytu, członek gubernialnego urzędu ds. włościańskich i kilku znaczniejszych obywateli, głównie urzędników. Komitet miał na celu popieranie stowarzyszeń kredytowych, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, rozdział kredytów udzielanych przez państwo na rozbudowę zakładów, warsztatów rzemieślniczych, podnoszenie poziomu ekonomicznego gospodarstw rolnych. Inspektor ds. drobnego kredytu przeprowadzał wizytacje kas i towarzystw. Komitet opiniował wnioski o powołanie stowarzyszeń kredytowych. W 1907r w guberni siedleckiej istniało 8 kas zapomogowo-pozyczkowych, w 1912r - 81 kas oraz 3 towarzystwa kredytowe. Teren działania: gubernia siedlecka; powiaty bialski, siedlecki, łukowski, radzyński, wegrowski, sokołowski, konstantynowski, garwoliński, włodawski.

Border dates:

1906-1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1906-1913, 1906-1913.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckij Gubernskij Komitet po Delam Melkogo Kredita

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2 j.a. T. 205
Book inventory approved Tak 2 j.a. T. 205