Naczelnik Wojenny Oddziału Siedleckiego

Reference code
62/329/0
Border dates
1864-1865
Number of series
0
Number of scans
1851

Content:

sygn. 1 Skorowidz alfabetyczny za 1864r z uzupełnieniem za 1865r. sygn. 2 Miesięczne wykazy aresztowanych za przestępstwa polityczne 1864-1865

The history of the creator:

Naczelnicy wojenni zostali ustanowieni jako urzędy wojskowo-policyjne w październiku 1831 roku dla każdego województwa (a później guberni) w Królestwie Polskim. W 1858 roku zarządy naczelników wojennych zostały zlikwidowane, stopniowo przywracane od 1861r, 2/14.10. 1861r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono stan wojenny, zaostrzono Post. Nam. Król. z 15 (27).12. 1863 o zaprowadzeniu zarządów wojenno-policyjnych (Dziennik Praw KP T. LXIII s.439).Postanowieniem namiestnika z 5 (17) lutego 1866r. złagodzono zarząd wojenno-policyjny . Ukaz z 19/31.12.1866r o zarządzie gubernialnym i powiatowym zniósł stanowiska naczelników wojennych i przekazał kierownictwo policją gubernatorom i naczelnikom powiatów. (Dziennik Praw t. LXVI s.115, etaty zarządów gubernialnych i powiatowych tamże s. 225, ustawa o straży ziemskiej tamże s.245). W początkach 1864r naczelnicy wojenni działali w 9 głównych oddziałach (mieszczących się nie tylko w miastach gubernialnych, ale i innych większych miastach m.in. w Siedlcach) oraz 3 zawiadujących liniami kolejowymi: Warszawsko-Wiedeńską, Warszawsko-Bydgoską, Petersburską, w kilkunastu oddziałach drugorzędnych, w około 40 powiatach i ponad 200 rejonach vel rewirach. Władzą zwierzchnią naczelników wojennych w latach 1861-1863 była Kancelaria Specjalna przy Namiestniku Królestwa Polskiego. W guberni władzą policyjną był naczelnik wojennego oddziału, w Warszawie oberpolicmajster, w powiatach wojenni naczelnicy powiatów. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Królestwie obok Stałej Komisji Śledczej przy namiestniku i głównodowodzącym utworzono Tymczasową Komisję Śledczą, której podporządkowano naczelników wojennych. Naczelnikom wojennym okręgów podlegały jednostki wojskowe i lokalne władze administracyjno-policyjne oraz komisje wojenno-śledcze. Podporządkowani im byli naczelnicy wojenni w powiatach, a im podlegały jednostki wojskowe, komisje wojenno-sądowe, wojenno-śledcze szczebla powiatowego. Naczelnikowi Wojennemu Oddziału Siedleckiego podlegały powiaty bialski, radzyński, siedlecki

Border dates:

1864-1865

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1864-1865.

Former name:

Foreign language name:

Voennyj Načalnik Sedleckago Otdela

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.2

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2 j.a. T. 500 IZA

Sygnatura nr 2 były mikrofilmowana w Archiwum Państwowym w Lublinie w grudniu 1959 roku. Jak wynika z metryczki wykonano 2551 klatek mikrofilmu.