Akta stanu cywilnego gminy Mostów powiat Łosice

Reference code
62/382/0
Border dates
1810-1825
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi UMZ z lat 1810-1811, 3 j.a., sygn.1 -3, UZ 1812, 1813 sygn. 4-5, UMZ 1814-1825 12 j.a. sygn. 6-17, Alegata z 1814 -1818 4 j.a. sygn. 19-22, 1821-1825 (5 j.a) 23-27

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna zgodna z załącznikiem do Zarządzenia nr 4 NDAP z 2.08.1999 w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy.

Border dates:

1810-1825

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

27

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.35

Total current materials developed

0.35

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 27 j.a. T.10

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1812-1825, nr 316407-316411.