Akta stanu cywilnego gminy Skibniew powiat Sokołów Podlaski

Reference code
62/406/0
Border dates
1810-1825
Number of series
0
Number of scans
613

Content:

Księgi UMZ z lat 1810-1825, 19 j.a., sygn. 1-19, Rejestr UMZ 1811 r. 1 j.a. sygn. 20, Alegata z lat 1812-1822 r. 11 j.a. sygn. 21-31, 1824-1825 r. 2 j.a. sygn. 32-33., rejestr metryk urodzonych 1601-1810, zmarłych 1720-1810, małżeństw 1716-1810.

The history of the creator:

Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy.

Border dates:

1810-1825

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

33

Total archival units developed :

33

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 33 j.a. T.10

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 318775-318793.