Sąd Pokoju w Łukowie

Reference code
62/754/0
Border dates
1915-1918 [1919]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Repertorium C 1915-1918 sygn.1 Skorowidz 1915-1918 [1919]sygn.2

The history of the creator:

Sądownictwo na terenie okupacji niemieckiej powołano na mocy rozporządzenia Generał-Gubernatora Warszawskiego z dnia 21 marca 1915 r. w przedmiocie organizacji sądownictwa na obszarze GGW (Dziennik Rozporządzeń dla GGW [dalej: Dz. R. GGW] Nr 12, rozporządzenie Nr 7). Jego organizację normowało rozporządzenie Generał-Gubernatora z dnia 18 listopada 1916 r. o zmianie rozporządzenia w przedmiocie organizacji sądownictwa na obszarze GGW (Dz. R. GGW Nr 54, poz. 197). Postępowanie sądowe normowało rozporządzenie Generał-Gubernatora z dnia 21 marca (2 listopada) 1915 r., zmienione rozporządzeniem z dnia 18 listopada 1916 r. o zmianie rozporządzenia w przedmiocie postępowania w sprawach karnych, cywilnych i w sprawach sądownictwa dobrowolnego dla obszarów GGW (Dz. R. GGW Nr 54, poz. 198) oraz rozporządzenie z dnia 18 listopada 1916 r. w przedmiocie prawa karnego na obszarze GGW (Dz. R. GGW Nr 54, poz. 199). Na mocy rozporządzenia wykonawczego z dnia 11 sierpnia 1917 r. dotyczącego nowego urządzenia wymiaru sprawiedliwości dla GGW (Dz. R. GGW Nr 84, poz. 359) dokonano podziału kompetencyjnego między sądownictwem niemieckim a wprowadzonym od dnia 1 września 1917 r. sądownictwem polskim. Cesarsko-Niemieckie Sądy Okręgowe oraz Sąd Najwyższy funkcjonowały na terenie Królestwa do listopada 1918 r., do czasu likwidacji GGW. Posteriora dotyczy okresu działania Sądu Pokoju I Okręgu w Łukowie, który funkcjonował w latach 1918-1926. Sąd Pokoju w Łukowie w latach 1915-1918 obejmował swym zasięgiem miasto Łuków i miejscowości przyległe np. Sięciaszka (właściwy dla spraw spadkowych był sąd w okręgu którego leżał spadek).

Border dates:

1915-1918 [1919]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1915-1918, 1918-1919.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2 ja. T. 543 IZA