Akta związane z dobrami sarnowskimi

Reference code
62/755/0
Border dates
1619-1874
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Spisy 1804 sygn.1 (1j.a), Dokumenty do dóbr Sarnów 1721 – 1802 sygn. 2-13 (12j.a), Dokumenty do dóbr Szczygły 1619 - 1800 sygn. 14-84 (71j.a), Dokumenty do dóbr Świderki 1675 - 1761 sygn. 85-99 (15 j.a), Dokumenty rozgraniczeń do dóbr klucza sarnowskiego 1629 – 1797sygn. 100 – 101 (1j.a.), Akta Ponikwickich 1842 – 1874 sygn. 102 (1 j.a), Varia 1726 sygn. 103 (1 j.a)

The history of the creator:

Akta zespołu w większości zgromadzone zostały na potrzeby transakcji kupna – sprzedaży dóbr klucza sarnowskiego z początku XIX w (1804 – 1805). Dobra klucza sarnowskiego w chwili sprzedaży były w posiadaniu rodziny Szlubowskich h. Ślepowron. Bezpośrednim wytwórcą akt i dokumentów znajdujących się w zespole były kancelarie sądowe ziemskie i grodzkie łukowskie oraz marginalnie kancelaria Trybunału Koronnego w Lublinie (śladowo występują tu także dokumenty prywatne wytworzone przez osoby fizyczne nie uwierzytelnione przez instytucje sądowe). Dokumenty ich dotyczące skompletowano zapewne na polecenie sprzedającego (Jana Szlubowskiego). Kopie dokumentów XVII i XVIII – wiecznych musiały znajdować się w archiwum rodzinnym. Do zebranych dokumentów sporządzono sumariusz. Pierwotnie nadana nazwa zespołu "Wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich dotyczących rodzin Szczygielskich, Jezierskich, Krasińskich, Kamieńskich, Ryszewskich, Frankowskich, Bukowskich" musiała przy porządkowaniu zespołu zostać zmieniona (nie oddawała dość precyzyjnie zawartości zespołu).

Border dates:

1619-1874

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1619-1874.

Former name:

Wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich dotyczących rodzin Szczygielskich, Jezierskich, Krasińskich, Kamieńskich, Ryszewskich, Frankowskich, Bukowskich

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

103

Total archival units developed :

103

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 103 j.a. T.480

ok. 10% akt do konseracji