Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kołbieli

Reference code
62/1007/0
Border dates
1984-1988
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły zebrań ogólnych 1984-1988 (5 j.a)

The history of the creator:

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kołbieli podlegała Komitetowi Gminnemu w Kołbieli, zespół w Archiwum KW PZPR nosił nr 249. Na listę POP reprezentatywnych została wciągnięta uchwałą KG PZPR w Kołbieli nr 34/83 z dn. 21.10. 1983 w miejsce wyprowadzonej z reprezentatywnych POP przy Cegielni w Anielinku. Podstawowe organizacje partyjne (POP) najniższe komórki w strukturze PZPR tworzone za zgodą komitetów gminnych, miejskich: na wsi, w zakładach pracy, przy instytucjach (minimum 5 członków). W zakładach pracy powyżej 100 partyjnych tworzono oddziałowe organizacje OOP. Co 2,5 roku wybierały delegatów na konferencje KG, KM, KM-G.W zakładach o liczbie partyjnych powyżej 400 powoływano Komitety Zakładowe. Każdy członek partii (także władz naczelnych PZPR) musiał należeć do POP. W partii obowiązywał 2 letni staż kandydacki. Organami POP były zebranie partyjne (posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc) i Egzekutywa. Protokołowano posiedzenia wszystkich POP, ale jako kat. A gromadzono dokumentację wybranych tzw. reprezentatywnych POP, którą przekazywano nadrzędnemu komitetowi gminnemu lub miejskiemu, a ten przesyłał ją do Archiwum KW.

Border dates:

1984-1988

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1984-1988, 1984-1988.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 5 j.a.
Card inventory draft Tak 5 j.a.