Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim

Reference code
62/1013/0
Border dates
1972-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły z konferencji 1977, 1979, 1981 (3 j.a), Protokóły zebrań Plenum 1977-1983 (3 j.a), Protokóły z Egzekutywy 1983 )1 j.a), Ankieta Staytyczna 1978 (1 j.a)

The history of the creator:

Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim podlegał Komitetowi Miejskiemu PZPR w Mińsku Mazowieckim. Zespół w Archiwum KW PZPR w Siedlcach miał numer 254 i 137A. Podstawowe organizacje partyjne (POP) najniższe komórki w strukturze PZPR tworzone za zgodą komitetów gminnych, miejskich: na wsi, w zakładach pracy, przy instytucjach (minimum 5 członków). W zakładach pracy powyżej 100 partyjnych tworzono oddziałowe organizacje OOP. Co 2,5 roku wybierały delegatów na konferencje KG, KM, KM-G.W zakładach o liczbie partyjnych powyżej 400 powoływano Komitety Zakładowe. Każdy członek partii (także władz naczelnych PZPR) musiał należeć do POP. W partii obowiązywał 2 letni staż kandydacki. Organami POP były zebranie partyjne (posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc) i Egzekutywa. Protokołowano posiedzenia wszystkich POP, ale jako kat. A gromadzono dokumentację wybranych tzw. reprezentatywnych POP, którą przekazywano nadrzędnemu komitetowi gminnemu lub miejskiemu, a ten przesyłał ją do Archiwum KW.

Border dates:

1972-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1972-1983, 1972-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

8

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 8 j.a
Card inventory draft Tak 8 j.a.
Electronic archive inventory draft Tak 8 j.a
Card inventory draft Tak 8 j.a.