Komitet Plebiscytowy Ziemi Siedleckiej Sub-Komitet Plebiscytowy w Trojanowie

Reference code
62/1287/0
Border dates
1920-1920
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sygnatura 1 Akta Sub- Komitetu Plebiscytowego w Trojanowie [protokół zebrania organizacyjnego, korespondencja z Komitetem Plebiscytowym Ziemi Siedleckiej, listy ofiarodawców] 1920

The history of the creator:

Na podstawie artykułów 96 i 97 i 88 podpisanego 28 czerwca 1919r traktatu wersalskiego zarządzono przeprowadzenie na znacznym przygranicznym obszarze plebiscytu w sprawie przynależności państwowej spornych terytoriów- Warmii, Mazur, Górnego Śląska. W Polsce w 1920r tworzono komitety plebiscytowe, które miały wspierać moralnie i finansowo ludność polską na obszarach plebiscytowych. W Siedlcach powstał Komitet Plebiscytowy Ziemi Siedleckiej obejmujący teren podległy Sądowi Okręgowemu w Siedlcach. Na jego czele stał Komitet Wykonawczy. W terenie organizowano sub- komitety plebiscytowe. Do końca kwietnia 1920r składki do Wydziału Wykonawczego w Siedlcach przesłały sub-komitety w Staninie, Mordach, Sadownem, Sobieniach Jeziorach, Przeździatce, Grębkowie, Trzebieszowie, Węgrowie, Stoczku Węgrowskim, Kocku, Skrzeszewie, Siedlcach. Posiedzenie organizacyjne Sub-Komitetu Plebiscytowego w Trojanowie dla terenu działania podległego miejscowemu Sądowi Pokoju odbyło się 17 kwietnia 1920 roku. Zadania komitetu: akcja agitacyjna wśród miejscowej ludności, a szczególnie duchowieństwa, nauczycieli, zbiórka ofiar na cele plebiscytowe w formie jednorazowych datków, procentów od pensji urzędników, zbiórek w formie tacy w kościele, rozprowadzanie tzw. marek plebiscytowych w nominałach po 1 marce, organizowanie koncertów, widowisk z przeznaczeniem dochodu na plebiscyt

Border dates:

1920-1920

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1920-1920, 1920-1920.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 1 j.a. T. 526 IZA
Book inventory approved Tak 1 j.a. T. 526 IZA