Wyższa Szkoła Początkowa w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/1295/0
Border dates
1915-1917
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Korespondencja z Dyrekcją Szkolną 1917 sygn. 1, Korespondencja i okólniki z Okręgu Szkolnego 1917 sygn.2, Informacja o osobach przyjętych do szkoły 1915-1917 sygn. 3, Korespondencja w sprawach personalnych 1915-1917 sygn. 4, -5, Dokumentacja w sprawie wynagrodzeń pracowników 1915 sygn. 6, Korespondencja, immienne spisy wierzycieli, informacje z wyników kandydatów do I klasy 1915-1916 sygn. 7, księga główna szkoły rok I 1916 sygn. 8, księga główna szkoły rok III 1917 sygn. 9

The history of the creator:

Border dates:

1915-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1915-1917, 1915-1917.

Former name:

Foreign language name:

Sokolovskoe Vyžšoe Načalnoe Učilišče

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 9 j.a. T. 458
Working list Tak 9 j.a. T. 458