Urząd Gminy w Sabniach

Reference code
62/1346/0
Border dates
[1954] 1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zebrania wiejskie, sołtysi, Samorząd mieszkańców wsi 1976,1979-1990 sygn.1-19, Statut 1987-1988 sygn.20-21, Regulamin organizacyjny 1984,1989-1990 sygn.22-21, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1974-1983, 1985-1990 sygn.24-36, Plany pracy i ich realizacja 1979-1990 sygn.37-56, Opracowania statystyczne 1975,1978,1980,1987 sygn.57-62, Skargi i wnioski 1980, 1981, 1983-1990 sygn.63-69, Wycinki prasowe 1987sygn.70, Pieczęcie urzędowe 1989-1990 sygn.71, Kontrole 1976-1977, 1988, 1990 sygn.72-74, Dane statystyczne o pracownikach 1976,1978-1990 sygn.75-85, Przydziały etatów 1979-1990 sygn.86-94, Ewidencja pracowników odznaczonych 1976-1977 sygn.95-96, Szkolenia pracowników 1977-1979,1981-1985,1987,1989-1990 sygn.97-111, Budżet 1973-1976sygn.112-125, Plany gospodarcze i sprawozdania 1978,1981-1982 sygn.126-136, Program oszczędnościowy 1983-1989 sygn.137-141, Czyny społeczne 1977-1988 sygn.142-156, Ewidencja zabytków 1982 sygn.157, Organizacje społeczne 1978,1983-1985 sygn.158-160, Działalność kolegiów 1976-1982,1987 sygn.161-169, Gospodarka ziemią 1976-1990 sygn.170-191, Zasady zaopatrzenia rynku 1980-1981 sygn.192-200, Ewidencja zakładów [1970]-1988 sygn.201-202, Przekazywanie nieruchomości 1987-1990 sygn.203-204, Lokalizacje szczegółowe,ewidencja 1973-1985sygn. 205-213, Budownictwo wiejskie 1985-1986 sygn.214-215, Ewidencja gruntów 1976-1983 sygn.216-226, Numeracja nieruchomości 1977-1978, 1984-1988 sygn.227-231, Uwłaszczenie gospodarstw,kartografia 1977, 1978 sygn.232-235, Geodezja i kartografia 1976-1977 sygn. 236-245, nab. 4106/10 - 48 j.a. Ewidencja nieruchomości 1974-1984, gruntów PFZ 1973-1983, ewidencja gruntów rolnych, klasyfikacja gleb, mapy topograficzne, opinie lokalizacyjne, projekty młynów w Zembrowie i Niewiadomnej 1954-1973, nab. 4696/2013 - 152 ja. 1,30 mb - ewidencja i przejmowanie nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, warunki zabudowy, działalność gospodarcza (teczki osobowe), nab. 4736/2013 -2 j.a. mapy tematyczne, podziały nieruchomości, nab. 5021/2015 - 16 j.a. 0,20 mb, nab. 5866/2020 (134 j.a., 1.48 m.b. -budżety, ewidencja gruntów, plany obrony cywilnej, grunty PFZ, przekazywanie gospodarstw, wywłaszczanie), nab. 5867/2020 (2 j.a., 0.02 m.b. - mapy topograficzne)

The history of the creator:

Urząd Gminy w Sabniach, 1973-1990, siedziba - Sabnie, Teren działania: gmina Sabnie utworzona Uchwałą WRN w Warszawie nr XX/93/72 WRN w Warszawie (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz. 407), leżąca do reformy administracyjnej 30.06.1975 w powiecie Sokołów Podlaski woj. warszawskim, a następnie województwie siedleckim, obejmująca 23 sołectwa: Chmielnik, Grodzisk, Hilarów, Hołowienki, Kol. Hołowienki, Jadwisin, Klepki, Kupientyn, Kol. Kupientyn, Kurowice, Kol. Kurowice, Niewiadomna, Nieciecz Włościański, Nieciecz Dwór, Pieńki, Sabnie, Stasin, Suchodół Włościański i Szlachecki, Tchórznica Włościańska i Szlachecka, Wymysły, Zembrów. Gminę Sabnie utworzono na mocy ustawy z dnia 29.11.1972 r. mocą tej ustawy zniesiono dotychczasowy podział na gromady. Urząd Gmin y w Sabniach powołano do wykonywania zadań naczelnika jako organ wykonawczy i zarządzający Gminnej Rady Narodowej. Urząd realizował wnioski i uchwały rady i jej komisji, był też organem terenowej administracji państwowej. Urząd Gminy w Sabniach, jako organ administracji państwowej działał do 1990 r.

Border dates:

[1954] 1973-1990

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

599

Total archival units developed :

245

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.72

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 245 j.a.T. 494 IZA
Delivery and acceptance list Tak 354 j.a. Nab. 4106/10, nab. 4696 i 4736/13, 5021/15, 5866/2020, 5867/2020
Electronic archive inventory draft Tak 463 j.a.