Urząd Gminy w Grębkowie

Reference code
62/1351/0
Border dates
1973-1990
Number of series
15
Number of scans
0

Content:

Wnioski i postulaty z kampanii wyborczej do Sejmu PRL 1986-1989 sygn.1-4, Zebrania wiejskie, sołtysi 1984-1989 sygn.5-12,Narady pracowników 1984-1989 sygn.13-18, Statut organizacyjny urzędu własnego 1988-1989 sygn.19,Akty normatywne 1983-1990 sygn.20-29,Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1975, 1985-1990 sygn.30-44, Sprawozdania z realizacji planów pracy 1983-1988 sygn.45-49, Analizy i oceny skarg i wniosków sprawozdania 1986-1989 sygn.50-52, Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji. 1973-1977, 1982-1989 sygn. 53-65, Dane statystyczne o pracownikach , wykazy etatów, szkolenia 1976-1977, 1984-1988 sygn 66-73,Budżety, sprawozdania finansowe 1977, 1983-1989 sygn.74-84, Państwowy Fundusz Ziemi 1977-1988 sygn. 88-96,Analizy i oceny ruchu budowlanego1976-1978, 1981 ,1982, 1984, Sprawy socjalne 1979-1983 sygn.100-101

The history of the creator:

Urząd Gminy w Grębkowie, 1973-1990, siedziba: Grębków, Teren działania - gmina Grębków utworzona Uchwałą WRN w Warszawie z dn.1.12.1972 nr XX/93/72 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz. 407), leżąca do reformy administracyjnej 01.06.1975 w powiecie Węgrów woj. warszawskim, a następnie województwie siedleckim, obejmującej sołectwa: Aleksandrówka, Chojeczno-Cesarze, Chojeczno-Sybilaki, Daćbogi-Polków, Gałki- wieś, kolonia i PGR, Grębków, Grodzisk, Jabłonna, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Nowa i Stara Sucha, Nowa i Stara Trzcianka, Ogródek, Oszczerze, Pobratymy, Podsusze, Polków – Sagały, Proszew, Słuchocin, Stawiska, Suchodół, Trzebucza, Ziomaki, Żarnówka. Urząd Gminy w Grębkowie rozpoczął działalność od 1 stycznia 1973 roku na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku (Dz. U. Nr 49 poz. 315 ), która powołała do życia urzędy gmin i ich naczelników jako terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego. Zakres działania oraz organizacji określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 listopada 1972 roku (Dz. U. Nr. 49, poz.315), 13 kwietnia 1984 roku (Dz. U.. Nr 25, poz. 124, Nr 31, poz. 173) i z 14 grudnia 1987 roku (Dz. U.. Nr 40, poz. 288). Urząd gminy był organem wykonawczym uchwał rady i postanowień prezydium , jednoosobowo kierował nim naczelnik gminy, wybierany spośród kandydatów zaopiniowanych przez radę narodową i organizację partyjną. Początkowo organizacja Urzędu była bezwydziałowa, a w jego skład wchodzili: Naczelnik Gminy, biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna, Urząd Stanu Cywilnego, później Urząd dzielił się na referaty i samodzielne stanowiska pracy. W 1990 r. Ustawa o samorządzie terytorialnym zmieniła zakres kompetencji gminy oraz podział zadań między gminą a organami administracji państwowe. Urzędy Gminy nabrały charakteru administracji samorządowej.

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

101

Total archival units developed :

101

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 101 j.a. T. 671

Różnica w rozmiarze w stosunku do pierwotnego stanu wynika z przesunięć międzyzespołowych