Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 i 18 czerwca 1989 roku

Reference code
62/1355/0
Border dates
1989-1989
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Grębków sygn. 1-3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 4-5, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kłoczew sygn. 6, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kotuń sygn. 7-8, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 9, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Miedzna sygn. 10-13, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Mińsk Mazowiecki sygn. 14, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Paprotnia sygn. 15-16, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Przesmyki sygn.17-20, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Stanisławów sygn. 21, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 22-24, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wiśniew sygn. 25-27, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 28-29, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 30 (nab. 3676/07), nab. 3931/09 (1 j..a z UG Wierzbno), nab. 4578/2012 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach - 19 ja. 0,50 mb, nab. 5377/2017 protokoły głosowania na posłów i senatorów miasto Mińsk Mazowiecki

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna.. Wybory do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zarządzone na dzień 4 czerwca 1989r (Dz.U nr 21 poz.109) jako realizacja ustaleń "Okragłego stołu" odbyły się po uprzedniej zmianie konstytucji PRL na podstawie Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989r: Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL X kadencji na lata 1989-1993 i Ordynacja Wyborcza do Senatu PRL (Dz.U nr 19 poz. 102 i 103) oraz aktów wykonawczych: Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r w sprawie liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej, Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu PRL oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach, Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej, Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych (Dz.U. Nr 21 poz. 110, 111, M.P nr 11 poz. 86, 87, 89, nr 13 poz. 103,104, nr 15 poz.108). Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu powołano: Państwową Komisje Wyborczą, Okręgowe Komisje Wyborcze, Obwodowe Komisje Wyborcze. Dla przeprowadzenia wyborów do Senatu: Państwową Komisję Wyborczą, Komisje Wojewódzkie (mające te same uprawnienia, co komisje okręgowe w wyborach do Sejmu), komisje obwodowe. W woj.. Siedleckim powołano 2 komisje okręgowe: z siedzibą w Siedlcach dla okręgu nr 86, w którym wybierano posłów z mandatów nr 333-335, w Garwolinie dla okręgu nr 85 dla wyboru posłów z mandatu 329-332, komisje obwodowe po kilka w każdej gminie i mieście, mieście-gminie, Wojewódzką Komisję wyborczą w Siedlcach (dla przeprowadzenia wyborów do Senatu w okręgu równym woj.. siedleckiemu). Komisje sprawowały nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, czuwały nad przebiegiem głosowania, ustalały wyniki głosowania, komisje okręgowe: rejstrowały zgłoszenia kandydatów, zarządzała druk kart do głosowania, ustalała wyniki głosowania w obwodach i na krajową listę wyborczą, rozpatrywała skargi. Wybory były powszechne, bezpośrednie, tajne, równe. 100% senatorów ze 100 i 35% posłów tj. 161 z ogólnej liczby 460 wybierano w sposób wolny. 65% mandatów zarezerwowano dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej sojuszników (ZSL, SD, stowarzyszeń chrześcijańskich) wybieranych w okręgach wyborczych i z krajowej listy (35 nazwisk). Druga tura wyborów odbyła się 18 czerwca 1989r, w czasie której wybierano właściwie wyłącznie posłów – kandydatów zgłoszonych z list PZPR i ZSL. Ustawy o powołaniu komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 1989r straciły swą moc z związku z uchwaleniem nowych Ordynacji Wyborczych do Sejmu i Senatu dn. 1 i 3 lipca 1991r (Dz.U. 1991 nr 58 poz. 246 i nr 59 poz. 252) i skróceniem kadencji Sejmu i Senatu.

Border dates:

1989-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1989-1989.

Former name:

Komisje wyborcze z wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 roku z województwa siedleckiego

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 30 j.a. T. 563 IZA
Delivery and acceptance list Tak 21 j.a. Nab. 3931/09, 4578/12, 5377/17

Akt nie brakowano, nie mikrofilmowano.