Zbiór ojca profesora Jerzego Cygana dotyczący badań nad działalnością Waleriana Magniego

Reference code
62/1358/0
Border dates
1967-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

A. Notatki bibliograficzne i materiały o układzie rzeczowym I. Notatki bibliograficzne 1.Notatki bibliograficzne dotyczące W. Magniego wykorzystane przez profesora – 1 – 13, 2.Notatki bibliograficzne dotyczące W. Magniego nie uwzględnione przez profesora – 14 – 20, 3.Bibliografia XVII wieku, w której nie ma mowy o W. Magnim sygn. 21-22, 4.Notatki do „Vita prima” – sygn. 23 , II. Materiały o układzie rzeczowym 1.Notatki dotyczące działalności W. Magniego w Polsce w latach 1632 – 1648 – sygn. 24, 2. Korespondencja W. Magniego ( i jego dotycząca ) z lat 1616 – 1664 – sygn. 25, 3. Notatki dotyczące poglądów filozoficznych W. Magniego z dzieł tegoż – sygn. 26, 4. Materiały dot. relacji W. Magni – Jan Amos Komensky – sygn. 27, 5. Artykuł Franciszka Tischera: Kościoły, klasztory i duchowni. Katolicy podczas saskiej okupacji Pragi 1631 – 1632 – 28, 6. Varia – 29 – 34 B. Materiały o układzie prowizorycznym. I. Materiały z Archiwum Watykańskiego Tajnego 1.Nuncjatura Polska i seria Borghese – sygn. 35, 2.Serie: „Kardynalska”, „Biskupia”, „Armadinich”, „Szczegółowa”, „Listy do panujących” – sygn. 36 , 3.Seria: „Listy władców” – sygn. 37 , 4.Serie: „Nuncjatura Niemiecka”, „Nuncjatura w Kolonii” – sygn. 38 – 39 , II. Materiały z biblioteki Apostolskiej w Watykanie 1.Seria: „Chigi” – 40 , 2.Seria: „Łacińska Barberiniego” – 41 , 3.Serie: „Łacińska Watykańska”, „Łacińska Ottoboniego”, „Łacińska Urbana” – 42, III. Materiały z archiwum Świętej Kongregacji dla popierania rozkrzewiania wiary i dla czuwania nad zagranicznymi misjami – 43 – 45 , IV. Materiały z Instytutu Historycznego Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie – 46 , V. Materiały z Archiwum Głównego Zakonu Kapucynów w Rzymie – 47, 1. Wypisy z heskiego zbioru listów „Ernestyna” – 48 , VI. Materiały z Archiwum Jezuitów w Rzymie – 49 , VII. Materiały z Biblioteki Corsinich w Rzymie – 50 , VIII. Materiały z Biblioteki Uniwersytetu w Pawii i z Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie – 51, IX. 1. Materiały z Archiwum Prowincjonalnego Kapucynów w Wenecji – 52 , X. Materiały z Biblioteki Narodowej i Archiwum Państwowego w Wiedniu – 53 , XI. Materiały z Archiwum Harrachów w Wiedniu – 54, XII. Materiały z Archiwum Wojskowego w Wiedniu – 55 , XIII. Materiały Archiwum Zakonu Kapucynów w Wiedniu – 56 – 59 , XIV. Materiały z Archiwum Państwowego w Monachium – 60 , XV. Materiały z Archiwum Państwowego w Würzburgu – 61 , XVI. Materiały z Archiwum Kapucynów Prowincji Bawarskiej – 62 , XVII. Materiały z Archiwum w Wiesentheid – 63 , XVIII. Materiały z Biblioteki Kapucynów w Linzu – 64 , XIX. Materiały z Archiwum Prowincjonalnego Kapucynów w Innsbruku – 65 , XX. Materiały z Biblioteki Narodowej w Paryżu i Biblioteki Franciszkanów w Paryżu – 66 , XXI. Materiały z Archiwum Państwowego i Archiwum Archidiecezjalnego w Pradze – 67, XXII. Materiały z Archiwum Simancas – 68- 72 , XXIII. Materiały z Biblioteki Gdańskiej PAN – u – 73, XXIV. Materiały z Biblioteki Inst. PAN-u w Krakowie – 74, XXV. Materiały z Instytutu Ossolińskich i Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – 75

The history of the creator:

Informacja o twórcy zespołu/ zbioru: prof. dr hab. ojciec Jerzy Marian Cygan ( ur. 13.04.1924 r. w Sobieniach Szlacheckich – zm. 18.06. 2006 r. w Lublinie) – kapucyn (imię zakonne Marian, święcenia 1951, od 1991 w zgromadzeniu w Białej Podlaskiej), absolwent Wydziału Filozoficznego KUL 1954, uczony bibliofil, humanista, wieloletni profesor seminarium duchownego w Łomży (do 1969 r.) i Akademi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (w latach 1991-2006). W czasach młodzieńczych członek Armii Krajowej. W latach 1969-1989 pracownik naukowy Instytutu Historycznego Zakonu Kapucynów w Rzymie, przejaciel papieża Jana Pawła II. Badania naukowe poświęcone postaci Waleriana Magniego (1586-1661, kapucyn, dyplomata, uczony, prowadził badania naukowe nad próżnią) prowadził od 1955 roku. Poświęcił mu doktorat (KUL 1960) i habilitację (ATK Warszawa 1990) oraz wiele artykułów. W swym dorobku posiada 66 monografii (m.in..o parafii w Sobieniach, o Jacku Jezierskim i biskupie Beniaminie Szymańskim), 10 artykułów naukowych, 200 recenzji itp.. W 1995 r. laureat nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Materiały zgromadzone z zespole/zbiorze powstały w wyniku kwerend w bibliotekach i archiwach kościelnych, państwowych całej Europy, zawierają wypisy, kserokopie, fotokopie. Bibliografia: A. Rogalski, wstęp do inwentarza, J. Cygan- Valerianus Magni(1586-1661) "Vita Proma. Operum recensio et bibliografia. Romae 1989, J. Cygan, Dokumenty w watykańskich zbiorach archiwalnych do działalności Waleriana Magniego OFM Cap. W Polsce w latach 1616-1648. Informationes nr 5/1991, strona internetowa: http:/archiwum.radiopodlsie.pl , Mariusz Rombel - "Odszedł ojciec profesor Jerzy Marian Cygan".www.linia.com.pl

Border dates:

1967-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1967-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

75

Total archival units developed :

75

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 75 j.a.
Book inventory approved Tak 75 j.a. T.188

Karta A z 19.01. 1998 A. Rogalski, akt nie mikrofilmowano, nie brakowano