Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Reference code
62/1835/0
Border dates
[1957-1974] 1975-1998 [2000]
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

nab. 4180/10 - 74 ja. 0,90 mb Sekcja Organizacyjna i Spraw Pracowniczych, anteriora Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na miasto i powiat Siedlce, nab. 4753/2013 - 77 ja. 1 mb Stanowisko pracy ds. BHP, nab. 4770/2013 - 38 ja. 0,50 mb, nab. 4948/2014 57 j.a. 1,10 mb Dział Higieny Komunalnej, Oddział Oświaty Zdrowotnej, Oddział Zapobiegawczy Nadzoru Sanitarnego, nab. 5040/2015 - 119 j.a 1,75 mb, nab.5203/2016 - 101 j.a 2,50 mb, nab.5252/2016 -120 ja. 2,80 mb spis poz. 467-586

The history of the creator:

Border dates:

[1957-1974] 1975-1998 [2000]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1957-1974, 1975-1998, 1999-2000.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

589

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.6

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 589 j.a. Nab.4180/10, 4753 i 4770 /13, 4948/14, 5040/15, 5203, 5252/16, 5753/19