Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie

Reference code
8/172/0
Border dates
[1922] 1934-1950
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Dokumentacja w zespole „Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie” zachowana jest fragmentarycznie. Akta zachowane w zespole to księgi i poszyty zawierające wykazy stanu zatrudnienia pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W każdym roku kalendarzowym prowadzono dwie księgi – jedna księga obejmowała miesiące parzyste, druga – nieparzyste. W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzane były osobne wykazy dla poszczególnych oddziałów. W/w wykazy zawierają imię i nazwisko pracownika, liczbę dni pracy oraz wysokość zarobków tygodniowych i miesięcznych. Dotyczą pracowników następujących zakładów i instytucji: - Modrzejów – Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo – Hutnicze S.A. Huta Częstochowa - Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie - „Metalurgja” Towarzystwo Częstochowskiej Fabryki Odlewów i Emaljernii ul. Krótka 16 - Union Textille Spółka Akcyjna w Częstochowie - Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatacji Huty Szkła „Stradom” w Częstochowie - Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie. A. Kohn i J. Markusfeld. Spółka Komandytowa. - Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce. Fabryka Zapałek w Częstochowie - Zakłady Wapienne „Wapnorud” w Rudnikach S.A. - Częstochowska Fabryka Guzików, dawniej Jan i Stanisław Grosman Spółka Akcyjna - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze - Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu „Warta” S.A W zespole nie zachowały się akta administracyjne.

The history of the creator:

Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 1934 roku i zasięgiem swoim objęła teren powiatu częstochowskiego, wieluńskiego i miasta Częstochowy . Siedziba mieściła się przy ul. Mickiewicza 12, a pierwszym dyrektorem został W.Motula . Ubezpieczalnia podlegała bezpośredniemu nadzorowi państwowemu. Od 1935 r. nadzór ten sprawował utworzony wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych – centralna instytucja ubezpieczeniowa, która przejęła zadania kilkunastu wcześniej istniejących regionalnych i centralnych instytucji ubezpieczeń społecznych. W czasie II wojny światowej częstochowska Ubezpieczalnia Społeczna kontynuowała swoją działalność. Władze okupacyjne wprowadziły jednak wiele przepisów ograniczających uprawnienia ubezpieczonych. Formalnie ubezpieczalnie zachowywały swój status przedwojenny z tym, że władze okupacyjne wymieniły mianowanych przed wojną komisarzy rządowych na komisarzy niemieckich. Po wojnie Ubezpieczalnia wznowiła działanie w pełnym zakresie. Bardzo szybko jednak władza ludowa najpierw ograniczyła reaktywowany samorząd, a potem go definitywnie zlikwidowała razem z ubezpieczalniami ustawą z 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kompetencje Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie przejął wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.

Border dates:

[1922] 1934-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1922-1933, 1934-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1536

Total archival units developed :

746

Total archival units without records:

0

Total current materials

16.0

Total current materials developed

5.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 143 j.a.
Book inventory approved Tak 746 j.a.

Podczas skontrum zespołu w 2001 r. odnaleziono 9 j.a., inwentarz wpisany do bazy IZA