Akta notariusza Augusta Roesslera w Częstochowie

Reference code
8/449/0
Border dates
1911-1914, 1919-1924
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 1 - 39; Repertoria do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 49 - 51, 53 - 54, 57 -58, 60 - 70; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 40 - 47; Księgi opłat notarialnych z lat 1912 - 1914, sygn. 52, 55 - 56, 59; Wypisy akt notarialnych z roku 1923, sygn. 48.

The history of the creator:

August Ferdynand Roessler urodził się w Radomiu 11maja 1859 roku. PO ukończeniu studiów prawniczych pracował jako sędzia, a następnie notariusz. Zmarł w Częstochowie 22 maja 1924 roku. Kancelaria Augusta Roesslera w Częstochowie funkcjonowała od 1 lipca 1911 roku do 23 maja 1924 roku z przerwą pomiędzy 3 sierpnia 1914 roku, a 1 lutym 1919 roku, spowodowaną wyjazdem do Warszawy i Rosji. Podstawą działania kancelarii była ustawa notarialna z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązująca na terenie Królestwa Polskiego od roku 1876 oraz dekret Rady Regencyjnej z 3 lipca 1918 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie. Zgodnie z przytoczonymi akta prawnymi notariusze byli urzędnikami państwowymi. Zakres czynności notarialnych obejmował: ”przyjmowanie od osób zainteresowanych wszelkiego rodzaju aktów (…), wydawanie wypisów i kopii aktów, dopełnienie poświadczeń, przyjmowanie do zachowania, składanych przez osoby prywatne zaświadczeń…”. Notariusze zobowiązani byli założyć i prowadzić: repertoria sporządzonych przez siebie aktów, protestów i poświadczeń, księgi pobranych opłat, skorowidze alfabetyczne, spis wszystkich posiadanych w kancelarii dokumentów, listę osób sądownie ubezwłasnowolnionych. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację wraz z pieczęciami notariusza przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu.

Border dates:

1911-1914, 1919-1924

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Augusta Roesslera w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

70

Total archival units developed :

70

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

6.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 342

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła E. Surma-Jończyk (2007).Inwentarz wpisany do bazy danych IZA