Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Reference code
38/10/0
Border dates
[1923-1943] 1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6); Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11); Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15); Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167); Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169); Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192); Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209).

The history of the creator:

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej funkcjonował od 1944. Przez pierwsze lata działał na podstawie przepisów z okresu międzywojennego. Zmiany w strukturze terenowego aparatu skarbowego wprowadził dekret z 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 209). W lipcu 1950 r. na mocy ustawy z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), oraz ustawy z 20 marca 1950 r. o utworzeniu jednolitych organów terenowej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) nastąpiła likwidacja dotychczasowej struktury terenowego aparatu skarbowego. Kompetencje Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej. Siedziba Urzędu Skarbowego - miasto Biała Podlaska. Status prawny - administracja skarbowości. Na czele Urzędu Skarbowego stał naczelnik. Do jego kompetencji należało podejmowanie decyzji z zakresu działalności urzędu, planowanie, organizowanie i koordynowanie prac urzędu oraz kontrola wykonania zadań, szkolenie pracowników i współpraca z terenowymi władzami. Na czele każdego działu stał kierownik.Urzędników mianował i zwalniał dyrektor Izby Skarbowej. W zakres działalności Urzędów Skarbowych wchodziło: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kontrola i przymusowe ściąganie należności, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw oraz wymiar kar za ich nieprzestrzeganie.

Border dates:

[1923-1943] 1944-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

209

Total archival units developed :

209

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak