Archiwum rodu Dewitz-Maldewin

Reference code
65/19/0
Border dates
1582-1828
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Kościół i szkolnictwo 1582, 1707-1828; syg. 1-3; 3 j.a. - mianowania pastorów w Mołdawinie (Maldewin), kościół i szkoła w Mołdawinie. 2. Spory 1651-1779; sygn. 4-16; 13 j.a. - sprawy karne i cywilne różnych członków rodziny Dewitz. 3. Varia 1774-1822; sygn. 17-27; 11 j.a. - regulacje własnościowe, kontrakty dzierżawne, spisy mieszkańców Mołdawina i wsi okolicznych.

The history of the creator:

Pierwsza wzmianka o rodzinie Dewitzów na Pomorzu pochodzi z 1319 r., kiedy to Ekharda Dewitz wymieniano jako świadka w dokumencie księcia pomorskiego Warcisława IV. W 1353 r. Ulricha Dewitz wzmiankowano jako pana miasta Dobra Nowogardzka i okolicznych wsi. W 1568 r. nastąpił podział majątków pomiędzy członków rodu. Osłabienie znaczenia Dewitzów nastąpiło w drugiej połowie XVI w., m.in. w skutek upadku banku Loitzów (utrata 40 tys. talarów). Dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Dewitzowie odzyskali swoje znaczenie. W XVIII w. posiadali już około 40 majątków w okolicach Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Na początku XIX w. główne dobra rodowe zaczęły przechodzić w obce ręce na wskutek sprzedaży i podziałów. Pozostały jednak majątki w Mieszewie, Osowie, Mołdawinie i w kilku innych pobliskich wsiach. W ten sposób od nazw posiadanych dóbr powstały gałęzie rodu Dewitz: von Meesow, von Wussow, von Maldewin. W 1853 r. wyodrębniła się rodzina Dewitz-Krebs, kiedy Werner von Dewitz, właściciel majątków w Grzęźnie i Wojtaszycach, dołączył do swego nazwiska, nazwisko panieńskie żony. Archiwum rodu Dewitzów znajdowało się początkowo w Dobrej Nowogardzkiej, lecz w drugiej połowie XVIII w. zostało przewiezione do majątku w Dargomyślu. W 1794 r. na mocy zarządzenia Fryderyka Wilhelma II akta te zostały uporządkowane i podzielono na 12 grup rzeczowych (Titulusów). W połowie XIX w. zasób podzielono na cztery części, tym samym dając później początek czterem zespołom archiwalnym: 1. Dewitz-Meesow, 2. Dewitz-Wussow, 3. Dewitz-Krebs i 4. Dewitz-Maldewin. W latach 1906–1912 prof. Dawid Gantzer opracował dzieje rodu Dewitz, wydane drukiem w latach 1912–1913. W 1919 r. z rękopisów Gantzera utworzono zbiór: Dewitz-Gantzer. W 1907 r. przekazano w depozyt akta Dewitzów z Mołdawina. Zespół ten otrzymał nazwę: Archiwum rodu Dewitz-Maldewin (Familienarchiv von Dewitz-Maldewin). Podobnie jak inne zespoły Dewitzów ewakuowano go do Pęzina, a następnie wrócił do Szczecina

Border dates:

1582-1828

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Familienarchiv von Dewitz-Maldewin

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA