Izba Skarbowa w Szczecinie

Reference code
65/353/0
Border dates
1945-1950
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Kancelaria Główna 1947-1950; sygn. 1-16; 16 j.a. - okólniki Ministerstwa Skarbu. 2. Wydział Organizacyjno-Osobowy 1945-1950; sygn. 17-38, 169-174, 204-205, 207; 31 j.a. - organizacja Izby i urzędów skarbowych, plany pracy Izby i urzędów skarbowych,wykazy pracowników, protokoły narad, sprawozdania z działalności Izby i Rejonów Kontroli Skarbowej za II półrocze 1946 r. 3. Wydział Budżetowo-Kasowy 1945-1950; sygn. 39-124; 86 j.a. - organizacja wydziału, sprawozdania o dochodach skarbowych (za lata 1945-1949), sprawozdania z realizacji planów podatkowych (1946-1948), zarządzenia i okólniki dotyczące kredytów, budżety i sprawozdania rachunkowe instytucji kredytowanych. 4. Wydział Akcyzowo-Monopolowy 1945-1950; sygn. 125-132, 175-188; 22 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia Ministerstwa Skarbu i Izby Skarbowej w sprawach akcyzy, monopolu spirytusowego, tytoniowego, octowego, solnego, drożdżowego, sprzedaży zapałek, kart do gry, sztucznych środków słodzących, sprawozdania z działalności wydziału (za 1950 r.), wykazy przedsiębiorstw i zakładów wyrobów akcyzowo-monopolowych w Szczecinie (1946), sprawozdania z kształtowania się cen na artykuły akcyzowo-monopolowe (za lata 1946-1947). 5. Wydział Podatków i Dochodów 1945-1950; sygn. 133-168, 189-203, 206, 52 j.a. - okólniki i instrukcje dotyczące ustalania i egzekwowania podatków miejskich i wiejskich, protokoły narad, zestawienia wpływów i zaległości podatkowych oraz ustalanie wkładów oszczędnościowych na Społęczny Fundusz Oszczędnościowy (za lata 1948-1950), wykazy i rejestry podatków gruntowych dla gospodarstw indywidualnych i lasów państwowych, wykazy podatków miejskich, akta weryfikacyjne przedsiębiorstw.

The history of the creator:

Delegatura Ministerstwa Skarbu na Pomorze Zachodnie powstała 4.IV.1945 r. w Pile, 20.VI. 1945 r. przeniesiono ją do Koszalina, a 30.XI. 1945 r. przeniesiono ją do Szczecina i przemianowano na Izbę Skarbową. Izba Skarbowa była władzą II instancji, podlegały jej w terenie urzędy skarbowe i inspektoraty karno-skarbowe. Działała ona na podstawie dekretów z 11.IV.1945 r. i 27.VI.1946 r. oraz wydanych przez ministra skarbu wytycznych i zarządzeń. Do zadań Izby należała: kontrola prawidłowego ustalania podatków miejskich i wiejskich, egzekwowanie wszelkich należności na rzecz skarbu państwa, a także sprawy sprawy akcyzy. Izby skarbowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 5.III.1950 r., a zakres ich działania przejęły wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

207

Total archival units developed :

207

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA