Wojewódzka Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Szczecinie

Reference code
65/494/0
Border dates
1945-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Preliminarz budżetowy na lata 1947-1948, protokoły posiedzeń Komisji Wojewódzkiej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1947), protokoły zebrań Rady Powiatowej w Wałczu i Złotowie (1948), kontrola finansowa w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej (1948-1949), meldunki sytuacyjne z powiatu choszczeńskiego (1947-1948), instrukcja organizacyjna Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1945).

The history of the creator:

Border dates:

1945-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak w bazie IZA