Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie

Reference code
65/496/0
Border dates
1956-1964
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. AKCESJA nr 490/1973; 1956-1964; 10 j.a. - Zarządzenia wewnętrzne (1956-1960), szkolenia pracowników (1958), plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1962-1964), bilanse (za lata 1957-1961).

The history of the creator:

Border dates:

1956-1964

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak w bazie IZA