Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi w Szczecinie

Reference code
65/498/0
Border dates
1948-1997
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

I. Morska Stocznia Jachtowa im. L.Teligi Przedsiębiorstwo Państwowe 1948-1997; sygn. 1-417; 417 j.a. 1. Stanowisko ds. organizacyjnych 1948-1997;sygn. 1-98; 98 j.a. – organizacja przedsiębiorstwa; akty normatywne (1949, 1951-1953, 1966-1990, 1994-1995); instrukcje, regulaminy. 2. Sekretariat Dyrektora 1958-1997; sygn. 99-131; 33 j.a. – protokoły narad kierownictwa; protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Dyscypliny Płac (1978-1980), Rady Technicznej (1981); protokoły zdawczo-odbiocze przy zmianie dyrektora (1985-1987); plany i programy rozwoju Stoczni; materiały dotyczące prywatyzacji – analizy stanu prawnego (1994, 1995, 1997), informacje dot. wydzierżawienia i sprzedaży majątku Stoczni (1989-1993), sprawozdanie likwidatora z likwidacji Stoczni. 3. Dział Planowania, Ekonomiki, Analiz i Płac 1951-1997; sygn. 132-292; 161 j.a. – plany 5-cio letnie; roczne plany techniczno – ekonomiczne (1951-1987); plan rozwoju eksportu (1966-1970), postępu technicznego (1973), importu (1976) plany naprawcze (1986-1988); roczne sprawozdania z wykonania planów produkcji, sprzedaży, zatrudnienia i płac, jakości produkcji, inwestycji; roczne analizy działalności gospodarczej Stoczni (1954-1983, 1990, 1994, 1996). 4. Dział Finansowo – Księgowy 1949-1997; sygn. 293-342; 50 j.a. - plany finansowe (1970-1972, 1983, 1988); sprawozdania finansowe (1949-1955, 1957-1979, 1981-1997). 5. Stanowisko ds. Kontroli Zakładowej 1977-1986; sygn. 343-359; 17 j.a. – protokoły kontroli Stoczni (1977-1986). 6. Stanowisko ds. BHP i P.poż1973-1986; sygn. 360-369; 10 j.a. – plany nakładów finansowych na bhp (1973); analizy stanu bhp i wypadków przy pracy (1975, 1979, 1983-1985); ocena działalności Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (1950-1965). 7. Dział Konstrukcyjno – Technologiczny 1955-1994; sygn. 370-374; 5 j.a. – rozbudowa i modernizacja Stoczni (1955-1965); raport techniczny z rejsu s/y AMIGO (1983); wycena form do produkcji jachtów (1994). 8. Samorząd Pracowniczy 1949-1989; sygn. 375-417; 43 j.a. – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1949-1980), Rady Pracowniczej (1964-1989); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1964-1989); wnioski i postulaty załogi Stoczni (1970, 1980). II. Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi Sp. z o.o.; 1989-1993; sygn. 418-435, 18 j.a. 1. Asystent dyrektora 1989-1991; sygn. 418-428; 11 j.a. - organizacja Spółki; protokoły posiedzeń Zgromadzeń Wspólników (1989-1991); akty normatywne (1989-1991). 2. Dział Finansowo – Ekonomiczny 1990-1993; sygn. 429-435; 7 j.a. – plan techniczno-ekonomiczny (1991); ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej (1991); sprawozdania z zatrudnienia (1991); sprawozdania finansowe (1989, 1992). III. Akta osobowe - 1948-1960; 381 j.a.

The history of the creator:

Zalążkiem późniejszej Stoczni Jachtowej w Szczecinie były Warsztaty Szkutnicze w Nowym Warpnie, które powstały zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Na przełomie 1946 i 1947 r. przeniesiono je do Szczecina. Przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało nazwę. I tak były to: Warsztaty Szkutnicze (1946-1951), Stocznia Jachtowa (1951-1952), Szczecińska Stocznia Jachtowa (1952-1970), Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi (1970-1973), Morska Stocznia Jachtowa im. L.Teligi (1973-1997). Początkowo Stocznia zajmowała się remontami jednostek rybackich, produkcją szalup ratunkowych, kajaków i małych jednostek sportowych o poszyciu drewnianym. Od początku lat 60-tych rozpoczęto produkcję eksportową jachtów pełnomorskich o poszyciu laminowanym. Świadczono także usługi w zakresie konserwacji i remontów pływającego sprzętu sportowego. W latach 80-tych nastąpiło załamanie produkcji. Od 1986 r. w Stoczni ustanowiono zarząd komisaryczny, zaczęto też wprowadzać pierwsze próby prywatyzacji – utworzono dwie spółki z udziałem kapitału zagranicznego (Cantiga Sp.z o.o. i Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi Sp. z o.o.), którym przekazano w użytkowanie budynki, hale produkcyjne, maszyny oraz pracowników. Od 1989 r. MSJ im. L. Teligi nie prowadziła swojej statutowej działalności, a zajmowała się jedynie obsługą administracyjną spółek. W 1993 r. spółki ogłosiły upadłość, a majątek powrócił ponownie do przedsiębiorstwa państwowego. Nie możność podjęcia produkcji z powodu braku zamówień była powodem, iż na wniosek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie 24.XI.1994 r. MSJ im. L. Teligi zlicytowano. Majątek kupiła Spółka „B&S”. W VIII. 1997 r. Stocznię postawiono w stan likwidacji, i w XI tego roku zakończyła ona swoją działalność.

Border dates:

1948-1997

Classification:

The name of the creator:

Stocznia Jachtowa w Szczecinie 1951-1952; Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi w Szczecinie 1970-1973; Szczecińska Stocznia Jachtowa w Szczecinie 1952-1970; Warsztaty Szkutnicze w Nowym Warpnie 1945-1946; Warsztaty Szkutnicze w Szczecinie 1946-1951

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

816

Total archival units developed :

816

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak