Elektrownia "Pomorzany" w Szczecinie

Reference code
65/502/0
Border dates
1947-1992
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

I. AKCESJA nr 69/1958 i 458/1972; 1947-1961; sygn. 1-83; 83 j.a. - organizacja (1949-1965); plany techniczno-ekonomiczne (1947-1965); sprawozdania finansowe (1949, 1952-1958), z awarii (1953-1954), z działalności (1950-1955); protokoły kontroli (1951-1958); protokoły narad (1949-1960); regulaminy premiowania (1957, 1960-1961); współzawodnictwo pracy (1947-1956, 1964-1968)); zarządzenia wewnętrzne (1951-1966); polecenia służbowe Głównego Inżyniera (1978-1992); sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (1952-1960, 1964-1966); plany 5-cio letni (1956, 1961); akta zdawczo-odbiorcze Elektrowni Żółwino (1947-1953); przejmowanie nieruchomości (1952-1956); zakładowa umowa zbiorowa (1956); sprawy kancelaryjno-archiwalne (1952-1956); materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1963); inwentaryzacja powszechna (1961); analiza działalności gospodarczej (1959-1966); preliminarze budżetowe (1957-1960); instrukcje obowiązujące w Elektrowni (1965); sprawozdania z postępu technicznego (1960-1961), z bhp (za 1962 r.), z realizacji inwestycji (1959-1962), z wykonania planu produkcji (1960-1989); bilanse (1960-1963, 1965); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1963, 1965). II. AKCESJA nr 1812/2003; 1949-1992; 195 j.a. 1. Elektrownia"Szczecin" w Szczecinie 1949-1967; sygn. 84-159; 76 j.a. - organizacja Elektrowni (1949-1965), charakterystyka Elektrowni (1963), zarządzenia wewnętrzne (1962-1965), protokoły narad (1962), protokoły kontroli (1958-1965), zakładowa umowa zbiorowa pracy w Elektrowni (1956), plan 5-cio letni na lata 1961-1965, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1952, 1957-1960), analizy działalności (za lata 1958-1960, 1962, 1964), analiza postepu technicznego (za 1963 r.), analizy inwestycyjne i kapitalnych remontów (za lata 1960, 1963), analiza ciepłownictwa w Szczecinie (1965), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (za lata 1959-1962), sprawozdanie ze stanu bhp (za 1963 r.), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1967), biuletyn Elektrowni (1956), bilanse (za lata 1959-1965), protokoły posiedzeń Rady Robotniczej (1960-1961, 1963-1965), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1960-1966). 2. Elektrownia "Pomorzany"sygn. 160-229; 70 j.a. - organizacja (1961-1965), zarządzenia wewnętrzne (1961-1966), polecenia służbowe Głównego Inżyniera Elektrowni (1978-1992), regulaminy premiowania (1960-1961), protokoły narad inwestycyjnych (1958-1960), orzeczenie w sprawie osiadania i stanu budynków Elektrowni (1956), harmonogramy odbudowy Elektrowni (1957), materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1962), zestawienia kosztów odbudowy (1956-1963), współzawodnictwo pracy (1964-1968), roczne plany przemysłowo-finansowe (na lata 1959-1965), plany remontów kapitalnych (na lata 1962-1964), plany inwestycyjne (na lata 1964-1966), analizy działalności (za lata 1961-1966), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1959-1962), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1963-1974, 1980-1989), bilanse (za lata 1960-1963, 1965), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1965). 3. Zespół Elektrowni "Szczecin"; [1951-1959] 1966-1976 [1979]; sygn. 230-278; 49 j.a. - organizacja Zakładów Energetycznych Okręgu Szczecińskiego (1951, 1958-1959), organizacja Zespołu Elektrowni (1965-1967), zarządzenia wewnętrzne (1966-1973), protokoły kontroli (1969, 1975), wycinki prasowe (1971-1979), plan 5-cio letni na lata 1971-1975, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1966-1968, 1971), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1966-1970), analizy ekonomiczno-techniczne (za lata 1967-1968, 1970-1971, 1973), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1968-1972), sprawozdania z kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (za lata 1966, 1968, 1972-1974), Zakładowy Biuletyn Informacyjny (1973), bilans (za lata 1967, 1970-1973), Konferencje Samorządu Robotniczego (1966-1968, 1971), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1972-1973) i Rady Robotniczej (1966-1971),

The history of the creator:

Elektrownia "Pomorzany" powstała w latach 1936 – 1940. W czasie II wojny była bardzo zniszczona. Do eksploatacji oddana została w 1961r. W 1966r. weszła w skład Zespołu Elektrowni Szczecin. W latach 1978 – 1979 przeprowadzono jej modernizację. Elektrownia "Szczecin" jest najstarszą elektrownią w Szczecinie. Powstała w 1913 r. Po zakończeniu wojy przez dwa lata była zajęta i użytkowana przez Armię Czerwoną. Polska administracja przejęła ją w 1947 r. Przez 10 lat trwała jej modernizacja. W 1966 r. wraz z elektrownią "Pomorzany" utworzono Zespół Elektrowni "Szczecin". W 1976 roku Zespół Elektrowni "Szczecin" został połączony z Elektrownią Dolna Odra i powstał Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Border dates:

1947-1992

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

278

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak w bazie IZA