Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie

Reference code
65/506/0
Border dates
1964-1972
Number of series
52
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzanie 1966-1971; 4 j.a. 1.1. Organizacja 1966-1971; 1 j.a. - arkusze organizacyjne Technikum. 1.2. Rada Pedagogiczna 1967-1971; 3 j.a. - protokoły posiedzeń. 2. Sprawozdania statystyczne 1967-1972; 7 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych i kadrowych. 3. Nauczanie i wychowanie 1964-1972; 44 j.a. 3.1. Arkusze ocen 1964-1972; 6 j.a. 3.2. Egzaminy dojrzałości - organizacja i przebieg 1968-1972; 5 j.a. 3.3. Egzaminy dojrzałości - protokoły 1968-1972; 5 j.a. 3.4. Uczniowie 1964-1972; 4 j.a. - księga absolwentów, ewidencja legitymacji szkolnych, sprawy wojskowe i stypendialne uczniów. 3.5. Dzienniki lekcyjne 1964-1972; 24 j.a. 4. Akta osobowe uczniów 1964-1969; 21 j.a. 5. Akta osobowe nauczycieli 1965-1972; 77 j.a.

The history of the creator:

Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie rozpoczęło działalność 1.IX.1964 r. Była to 4-letnia szkoła. Absolwenci Technikum po zdaniu egzaminu dojrzałości otrzymywali tytuł technika o określonej specjalności oraz kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych. Od roku szkolnego 1969/70 nie prowadzono naboru do klasy pierwszej. Było to spowodowane reformą oświaty, która wprowadziła m.in. dla nauczycieli obowiązek posiadania wykształcenia wyższego. Ostatecznie Technikum zostało zlikwidowane 31.VIII.1972 r.

Border dates:

1964-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

153

Total archival units developed :

153

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 30 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat B przekwalifikowano do kat. A