Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" S.A. w Szczecinie

Reference code
65/499/0
Border dates
1946-1995 [2011]
Number of series
91
Number of scans
0

Content:

FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1946-1995 0. ORGANY KOLEGIALNE - 1992-1995; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu FMS "Polmo" z lat 1992-1995, wykaz uchwał Zarządu oraz ustaleń podjętych na posiedzeniach Zarządu. I. ORGANIZACJA 1949-1995 [1998]; 223 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1995; 15 j.a. - regulaminy organizacyjne , projekty zmian w organizacji przedsiębiorstwa (1974, 1977-1980), materiały dot. Prywatyzacji Fabryki (1994-1995), materiały dot. Rozbudowy zakładu (z lat 1950-1953). 2. Narady kierownictwa 1953-1985; 12 j.a. 3. Komisje zakładowe 1950-1980; 3 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Usprawnień i Wynalazczości, Wydziałowej Komisji Norm (1950-1953), Komisji Inwentaryzacyjnej (1974-1980). 4. Zarządzenia władz nadrzędnych 1950-1960; 3 j.a. 5. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1990; 52 j.a. 6. Pisma okólne 1963-1986; 27 j.a. 7. Polecenia służbowe 1962-1994; 42 j.a. 8. Ustalenia dyrektora 1987-1992; 1 j.a. 9. Regulaminy i instrukcje 1957-1995; 13 j.a. 10. Kontrole 1950-1991; 24 j.a. 11. Zatrudnienie - wykazy stanowisk 1957-1991; 12 j.a. - karty stanowiskowe z danymi pracownika, określeniem stanowiska oraz zakresem obowiązków (1975-1991). Wykaz pracowników umysłowych wg działów, stanowisk i uposażeń (1957). 12. Popularyzacja 1959-1987; 3 j.a. - wycinki prasowe 13. Racjonalizacja i wynalazczość 1955-1957; 1 j.a. 14. Współzawodnictwo pracy 1949-1955; 1 j.a. 15. Czyny społeczne 1976-1985; 1 j.a. 16. Ewidencja archiwum zakładowego 1958-1995 [1998]; 13 j.a. II. PLANOWANIE 1958-1965; 57 j.a. 17. Plany perspektywiczne 1958-1965; 3 j.a. 18. Plany wieloletnie 1955-1965; 3 j.a. 19. Plany techniczno-ekonomiczne 1953-1970; 20 j.a. 20. Plany finansowe 1949-1969; 9 j.a. 21. Plany produkcji 1952-1967; 5 j.a. 22. Plany rozwoju techniki 1955-1975; 7 j.a. 23. Plany kosztów 1959-1967; 5 j.a. 24. Plany nakładów inwestycyjnych 1955-1956; 2 j.a. 25. Inne plany 1954-1960; 3 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-1996; 141 j.a. 26. Analizy ekonomiczne 1957-1975, 1994-1995 [1996]; 30 j.a. 27. Sprawozdania z działalności 1993-1995 [1996]; 8 j.a. 28. Informacje ekonomiczne 1967-1970; 3 j.a. 29. Sprawozdania z rozwoju techniki 1970-1974; 1 j.a. 30. Sprawozdawczość finansowa 1946-1995; 75 j.a. 31. Bilanse i sprawozdania Klubu Motorowego "Junak" 1962-1969; 9 j.a. 32. Sprawozdania z zatrudnienia 1958-1960, 1970-1974; 4 j.a. 33. Sprawozdania ze stanu bhp 1981-1982, 1984; 4 j.a. 34. Inne analizy i sprawozdania 1957, 1962, 1974, 1981-1984; 6 j.a. IV. KONSTRUKCJA WYROBÓW 1952-1964; 28 j.a. 35. Dokumentacja prototyków 1952-1963; 5 j.a. - dokumentacja prototypowego silnika o poj. 350 cm3, materiał archiwalny motocykla "Junak" w pierwszym podstawowym modelu M07 z lat 1954-1962, pokrowiec prototypu motocykla trójkołowego o symbolu B20 (z lat 1959-1960), dokumentacja wstępna motocykla "Junak" M07 w wersji rajdowej. 36. Dokumentacja wyrobu - silnik 1960-1964; 13 j.a. - kompletna dokumentacja silnika o poj. 350 cm3 do motocykla M07. 37. Dokumentacja wyrobu - podwozie 1954-1963; 5 j.a. - kompletnie zachowane rysunki konstrukcyjne motocykla "Junak" M07 z lat 1954-1962 i szczątkowe informacje dot. Motocykla "Junak" M10 z lat 1957-1963. 38. Zmiany w konstrukcji 1954-1962; 1 j.a. - rysunki robocze zmian w konstrukcji wózka bocznego W03 i jego przystosowanie do motocykla "Jawa". 39. Odstępstwa od konstrukcji 1959-1964; 3 j.a. - rysunki robocze i wykonawcze motocykla "Junak" M07 RS w wersji sportowej z zastosowaniem elementów motocykla Simson 250 cm3, wykaz dodoatkowych podzespołów i detali "Junak" M10 de lux produkowanego na rynek amerykański w 1963 r. 40. Unowocześnianie produkcji 1957-1959; 1 j.a. - dokumentacja modelu motocykla M07 U. V. TECHNOLOGIA PRODUKCJI 1956-1960; 5 j.a. - projektowanie procesów technologicznych - plany kooperacji (na lata 1956-1957), ustalenia norm czasowych produkcji dla motocykla "Junak" M07 (z 1956 r.), informacje dot. Uruchomienia produkcji motocykli trzykołowych bagażowych z 1960 r. VI. JAKOŚC PRODUKCJI 1956-1959; 6 j.a. - kontrola przebiegu badań, wyników badań i sprawozdań kontrolnych motocykli "Junak", materiały dotyczące uruchomienia produkcji i stanowisko dyrekcji zakładu dotyczące produkcji w Szczecinie samochodu "Smyk". VII. SAMORZĄD PRACOWNICZY I ZWIĄZKI ZAWODOWE 1956-1992; 39 j.a. 41. Rada Zakładowa 1956-1974; 10 j.a. 42. Rada Robotnicza 1958-1972; 6 j.a. 43. Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1959, 1967-1976; 12 j.a. 44. Rada Pracownicza 1980-1992; 7 j.a. 45. Zakładowa Komisja Rozjemcza 1972, 1980-1983; 1 j.a. 46. Rada Załogi 1981; 1 j.a. 47. Związki zawodowe 1967-1973; 2 j.a. VIII. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1946-1973; 5221 j.a. IX. REJESTRY PRACOWNIKÓW 1946-1995; 30 j.a. X. SZKOŁA PRZYZAKŁADOWA - REJESTRY UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW 1965-1992; 4 j.a. FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1995-2011; 13 j.a. 1. Organy kolegialne 1998-1998; 1 j.a. - protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15.05.1998 r. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1999-2001; 2 j.a. - informacja o wypowiedzeniu przez Zarząd Spółki Układu Zbiorowego Pracy z 2001 r., operat szacunkowy wartości rynkowej hali produkcyjnej. 3. Regulaminy i instrukcje 1996-2003; 4 j.a.- protokoły dodatkowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulamin pracy FMS "Polmo" S.A. z 2002 r., regulaminy wypłat premii dla pracowników. 4. Archiwum zakładowe 1 j.a.- spisy akt osobowych pracowników zwolnionych w latach 1990-1999. 5. Konstrukcja wyrobów - technologia produkcji 1998; 1 j.i.- jest to 38 rysunków przekładni kierowniczej zębatkowej. 6. Rejestry pracowników 1991-2011; 4 j.a. AKCESJA 3660/2015 - 1952-1978; 24 j.a. (471 arkuszy); sygn. 5775-5798; Dokumentacja konstrukcyjna silnika do motocykla Junak, łącznie z dokumentacją gaźnika i zmodernizowaną wersją silnika: - silnik S03, S130, S131, S132 - gaźniki motocyklowe typu GM-U - wykazy zespołów, podzespołów i części.

The history of the creator:

Fabryka mieści się w poniemieckim budynku fabryki samochodów „Stoewer-Werke”. Powstała w kwietniu 1946 r. jako Państwowe Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego. Produkowano w nich części zamienne do samochodów głównie z UNRR-y i do traktorów. W kolejnych latach następowały częste zmiany nazwy przedsiębiorstwa. I tak były to: Państwowy Zakład Inżynierii nr 2, Zjednoczenie Przemysłu Okuć i Sprzętów Metalowych Zakład nr 3, Szczecińska Wytwórnia Sprzętów Metalowych, od 1958 r. Szczecińska Fabryka Motocykli „Junak”, a od 1967 r. Fabryka Mechanizmów Samochodowych „Polmo”. Na przestrzeni lat Fabryka zmieniała swoją podległość resortową. Początkowo podległa Ministerstwu Przemysłu Cieżkiego poprzez Centralny Zarząd Samochodów, od 1951 r. Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, w 1955 r. podporządkowano ją ponownie Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego poprzez Centralny Zarząd Przemysłu Motoryzacyjnego. Zmieniał się też profil działalności – oprócz części do samochodów i traktorów początkowo produkowano także łóżka metalowe, fotele dentystyczne i ginekologiczne, stoły chirurgiczne, solaria barkowe, szafy do naświetleń. W 1955 r. rozpoczęto przygotowania doprodukcji motocykli „Junak”. Pierwszy egzemplarz tego motocykla o symbolu M07 wyprodukowano w 1956 r.Spowodowało to dynamiczny rozwój Fabryki. Powstały też inne wersje motocykla M07- rajdowa i crossowa oraz wersja M10.Produkowano tu także przyczepy boczne do motocykli tzw. trójkołowce o symbolu B20, były próby uruchomienia produkcji seryjnej motocykla "Iskra" M14 i samochodu małolitrazowego "Smyk" i "Gryfia". Produkcja motocykli spadła w 1963 r., a zaprzestano jej w 1965 r. W 1964 r. w związku z planowanym uruchomieniem na Żeraniu produkcji samochodu "Fiat" 125p rozpoczęto w Szczecinie produkcję wałów napędowych i przekładni kierowniczych najpierw do tego samochodu, a później do wszystkich samochodów produkowanych w Polsce. Sytuacja ekonomiczna w kraju w latach 80-tych doprowadziła do trudności finansowych Fabryki. 11.II.1986 r. powołano w Fabryce Zarząd Komisaryczny, który doprowadził do połączenia Fabryki (7.VIII.1986 r.) z Jelczańskimi Zakładami Samochodowymi na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego. 1.I.1991 r. Fabryka się usamodzielniła, a od 1.III.1992 r. przekształciła w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Po 1990 r. z Fabryki wydzielono 3 wydziały i utworzono z nich spółki z o.o., w których połowę udziałów przekazano pracownikom, a 45% FMS „Polmo”. 12.IX.1995 r. FMS „Polmo” wniosła swoje udziały do XII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Piast”.

Border dates:

1946-1995 [2011]

Classification:

The name of the creator:

Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" S.A. w Szczecinie; Fabryka Mechanizmów Samochodowych Polmo w Szczecinie 1967-1992; Fabryka Okuć i Sprzętów Metalowych Zakład nr 13 w Szczecinie 1950-1951; Państwowe Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego w Szczecinie 1946-1947; Państwowy Zakład Inżynierii Ursus nr 2 w Szczecinie 1947-1950; Szczecińska Fabryka Motocykli Junak w Szczecinie 1958-1967; Szczecińska Wytwórnia Sprzętu Metalowego Metalosprzęt w Szczecinie 1951-1957

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5798

Total archival units developed :

5774

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

17.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA