Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie Janiny Czapczyńskiej w Łodzi

Reference code
39/249/0
Border dates
1917-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Korespondencja ogólna z władzami oświatowymi i innymi szkołami średnimi, księgi ogłoszeń i opłat, listy płac nauczycieli, potrącenia na Fundusz Pracy, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, katalogi okresowe i główne, protokoły egzaminów dojrzałości, świadectwa szkolne, spisy uczennic, dzienniki lekcyjne, sprawozdania roczne, akta osobowe uczennic ułożone alfabetycznie, prace maturalne, materiały i prace Tadeusza Czapczyńskiego.

The history of the creator:

W 1867 r. założono w Łodzi pierwszą szkołę dla dziewcząt o nazwie "7-klasowy Prywatny Zakład Naukowy Żeński. Od 1908 r. jej właścicielką była Janina Tymieniecka, a od 1913r. Janina Pryssewicz. W 1920 r. została przekształcona w 8-klasowe humanistyczne Gimnazjum Żeńskie, a w 1928 r. uzyskała pełne prawa gimnazjów państwowych. W 1935 r. właścicielką szkoły została Janina Czapczyńska, a dyrektorem Tadeusz Czapczyński. W 1937 r. zorganizowano tu, obok istniejących już oddziałów szkoły powszechnej i klas gimnazjalnych, także klasy licealne typu humanistycznego i przyrodniczego. W 1939 r. szkoła została zamknięta. Wznowiła swoją działalność w 1945 r., a w 1948 r. została zlikwidowana.

Border dates:

1917-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1917-1947.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

155

Total archival units developed :

155

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak