Sąd Grodzki w Częstochowie

Reference code
8/45/0
Border dates
[1917]1929-1939[1946]
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Oddział Cywilny z lat 1929 - 1946, w tym: Sprawy ogólne "C" z lat 1929 - 1946, sygn. 1 - 665, w tym: sprawy dotyczące nieruchomości, opłat czynszów mieszkaniowych, eksmisji z mieszkań, należności, unieważnienia klauzul egzekucyjnych, sporów o działy majątkowe; Sprawy nakazowe "N" z lat 1933 - 1938, sygn. 666 - 703, w tym: sprawy niewypłaconych weksli; Sprawy opiekuńcze "Co" z lat 1935 - 1939, sygn. 704 - 732, w tym: wnioski o ustanowienie opieki nad nieletnimi, o przyznanie prawa ubogich, o zrzeczenie się praw do spadku; Akta komorników z lat 1929 - 1944, sygn. 733 - 790, w tym: akta dotyczące ściągania należności przez komorników. Oddział Karny z lat 1929 - 1945, sygn. 791 - 1001, w tym: sprawy dotyczące kradzieży, pobić, obrazy godności osobistej, nie przestrzegania przepisów sanitarnych, uchylania się od płacenia alimentów. Sprawy Oddziału Cywilnego z lat 1922 - 1937, sygn. 1002 - 1007.

The history of the creator:

Przed utworzeniem Sądu Grodzkiego istniały w Częstochowie Sądy Pokoju (I, II oraz III Okręgu). Sąd Grodzki w Częstochowie rozpoczął swoje czynności w styczniu 1929 roku. Został utworzony na podstawie Rozporządzenia Prezydenta z dnia 26 lutego 1928 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. RP, nr 12, poz. 93). Organizację wewnętrzną omawianej instytucji określało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 roku - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich (Dz.U. RP, nr 104, poz. 934). Sąd podzielono na dwa Oddziały: Cywilny i Karny. Odwołania od wyroków Sądu Grodzkiego w Częstochowie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie.

Border dates:

[1917]1929-1939[1946]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1920-1943, 1921-1922, 1929-1939, 1946-1946.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1499

Total archival units developed :

1007

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

3.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie 61 j.a, 1 j.a., 1 j.a.
Book inventory approved Nie 1007 j.a. Inwentarz Nr 102
Delivery and acceptance list Nie 235 j.a., 42 j.a, 58 j.a, 12 j.a., 47 j.a., 30 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządzili: Teresa Czupryna i Franciszek Sobalski (1973), uzupełnienia Dorota Czech (2000).