Modrzejów-Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze Sp. Akc. Huta Częstochowa

Reference code
8/138/0
Border dates
1898-1945 [1946]
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1898 - 1944, sygn. 1 - 35, 133 - 135, w tym: schematy organizacyjne, sprawozdawczość, plany sytuacyjne budynków, sprawy ochrony przeciwlotniczej (OPL); Akta księgowe i finansowe z lat 1899 - 1944, sygn. 36 - 107, w tym: księgi główne, inwentarze, księgi obrotu płatniczego, memoriały, księgi sprzedaży, księgi kosztów, księgi kasowe; Akta dotyczące załogi z lat 1898 - 1944, sygn. 108 - 132, w tym: ubezpieczenia społeczne, kasa samopomocy pracowników umysłowych, płace pracowników umysłowych i fizycznych; Okólniki Dyrektora Huty z lat 1 904 - 1908, sygn. 133, w tym: zarządzenia wewnętrzne Dyrektora.

The history of the creator:

W 1896 roku Towarzystwo Zakładów Metalowych B. Hantke z siedzibą w Warszawie rozpoczęło budowę huty w Rakowie w pobliżu Częstochowy (w okresie międzywojennym osadę Raków włączono do miasta Częstochowy). W 1923 roku akcje Towarzystwa B. Hantke przejęte zostały przez Modrzejewskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S.A. w Sosnowcu, a w 1934 roku nastąpiło połączenie obu przedsiębiorstw, które odtąd funkcjonowały pod nazwą: Modrzejów - Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo - Hutnicze Spółka Akcyjna. Huta Częstochowa była jednym z obiektów produkcyjnych należących do Spółki. Jej siedziba mieściła się w Częstochowie przy ulicy Rejtana 6. W okresie drugiej wojny światowej Huta Częstochowa podlegała niemieckiemu koncernowi Hugo Schneider Aktiendesellschaft HASAG w Lipsku.

Border dates:

1898-1945 [1946]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1898-1946.

Former name:

Foreign language name:

Hasag Hugo Schneider Aktiengesellschaft Eisenhütte Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

149

Total archival units developed :

135

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 6 j.a., 7 j.a., 1 j.a.
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 48

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964), uzupełnienia Dorota Czech (2000, 2001).Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.