Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego w Częstochowie

Reference code
8/142/0
Border dates
[1939]1945-1996
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

[1939]1945-1996

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1939-1996.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

961

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 68 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 394 j.a.
Card inventory draft Tak 499 j.a., notatka nr 81

Wstęp napisał Franciszek Sobalski (1969), uzupełnienia Dorota Czech (1996). Inwentarz sporządziła Krystyna Kowalik (1969).