Union Textile Spółka Akcyjna w Częstochowie

Reference code
8/143/0
Border dates
[1889]1926-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1906 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: statut, sprawozdania, korespondencja dyrektora w sprawach handlowych i innych; Księgowość z lat 1889 - 1943, sygn. 16 - 99, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi kasowe; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 100 - 123, w tym: sprawozdawczość produkcyjna, księgi produkcji, statystyka przemysłowa, sprzedaż; Akta dotyczące załogi z lat 1928 - 1942, sygn. 124 - 133, w tym: wykazy i skorowidze robotników, ubezpieczenia; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1930 - 1939, sygn. 134 - 136, w tym: wykazy osób zamieszkałych w budynkach fabrycznych, opłaty za korzystanie z kanalizacji.

The history of the creator:

W 1889 roku przedsiębiorcy francuscy założyli w Częstochowie fabrykę p.n. Etablissements Motte, Meillassoux et Caullier. Zakład ten posiadał czesalnię, przędzalnię, tkalnię i farbiarnie wełny czesankowej. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Roubaix we Francji. W 1926 roku zakład ten, znajdujący się w Częstochowie przy ulicy Narutowicza 68, przejęty został przez Towarzystwo Akcyjne pod nazwą Union Textile Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Union Textile dzierżawił nieruchomości i urządzenia fabryczne firmy "Motte Meillaussoux et Caulier". Reorganizacja spowodowała krótką przerwę w produkcji. Fabrykę uruchomiono ponownie w 1927 roku. Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 27 lutego 1927 roku w sprawie zmiany statutu Spółki (Monitor Polski Nr 49, s. 5 z 1927 r.), a siedziba Union Textile przeniesiona została do Częstochowy. Przed rokiem 1939 do Spółki należały zakłady produkcyjne w Częstochowie, Łodzi i Lublińcu. Biuro Sprzedaży znajdowało się w Łodzi. W okresie okupacji przedsiębiorstwo było pod zarządem komisarycznym. W 1945 roku fabryka Union Textile w Częstochowie została przejęta pod zarząd państwowy, a następnie przekształcona w Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 8 w Częstochowie.

Border dates:

[1889]1926-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1889-1945.

Former name:

Foreign language name:

Union Textile A.G. Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

153

Total archival units developed :

136

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 136 j.a. Inwentarz Nr 8
Delivery and acceptance list Tak 17 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1962).