Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie A. Kohn i J. Markusfeld Spółka Komandytowa

Reference code
8/151/0
Border dates
1899-1944
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Księgowość z lat 1899 - 1914, sygn. 1 - 68, w tym: dzienniki, memoriały, księgi główne, kasa, inwentarze, bilanse; Zakup i sprzedaż z lat 1931 - 1938, sygn. 69 - 77, w tym: dzienniki zakupu i sprzedaży, kredyt; Akta dotyczące załogi z lat 1930 - 1943, sygn. 78 - 80, w tym: księga imienna robotników, potrącenia na ubezpieczenia społeczne, doniesienia o nieszczęśliwych wypadkach; Płace z lat 1931 - 1943, sygn. 81 - 126, w tym: księgi wypłat.

The history of the creator:

Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie Kohn i Markusfeld Spółka Komandytowa powstała w 1867 roku. Zakłady znajdowały się w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 25/27. Współwłaścicielami Spółki w latach 30 - tych XX wieku byli: dr Leopold Kohn, inż.. Alfred Kohn, dr Stanisław Karkusfeld, , dr Józef Markusfeld, inż.. Antoni Markusfeld, Tekla Sprecher, Amelia Heyman, Janina Schleicher, i dr Juliusz Schleicher. Kapitał udziałowy wynosił 1.212 tyś. złotych. Ci sami właściciele założyli w 1932 roku Spółkę w celu prowadzenia hurtowego i detalicznego handlu papierem oraz innymi artykułami z zakresu branży papierniczej pod nazwą Hurtownia Papieru w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ utworzona Spółka stanowiła odrębną jednostkę gospodarczą i prawną jej archiwalia tworzą odrębny zespół. W okresie międzywojennym Spółka była członkiem Związku Zawodowego Papierni polskich w Warszawie. Podczas okupacji hitlerowskiej oficjalna nazwa Papierni brzmiała: Zakłady Generalnego Gubernatorstwa Spółka Akcyjna Papieru Częstochowa [Werke des Generalgouverments Aktiengeselllschaft Papierfabrik Tschenstochau].

Border dates:

1899-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1899-1944.

Former name:

Foreign language name:

Werke des Generalgouvernemets Aktiengesellschaft Papierfabrik Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

126

Total archival units developed :

126

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 4

Wstęp i inwentarz sporządził Bohdan Puczyński (1961). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.