Częstochowska Fabryka Farb „Zawodzie” w Częstochowie

Reference code
8/155/0
Border dates
1897-1952
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1897 - 1941, sygn. 1 - 27, w tym: patent na wyrób farb z 1897 roku, sprawy hipoteczne, korespondencja z Towarzystwem Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego w sprawach podatkowych, handlowych, warunków pracy, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sosnowcu w sprawach eksportu, importu i innych, korespondencja rodzinna współwłaścicieli; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1899 - 1945, sygn. 28 - 169, 186, w tym: księgi główne, dzienniki, księgi kontowe, inwentarze, cenniki, korespondencja handlowa; Akta po 16.01.1945 roku z lat 1945 - 1952, sygn. 170 - 185, w tym: Protokoły zebrań Rady Zakładowej, statystyka GUS, produkcja, listy płac;

The history of the creator:

Częstochowska Fabryka Farb "Zawodzie", mieszcząca się w Częstochowie przy ulicy Spornej 10, powstała w 1899 roku. Właścicielami jej byli: Aleksander Wolberg i Ludwik Karpf. A. Wolberg już wcześniej zajmował się - prawdopodobnie wspólnie z H. Imichem - produkcją farb w Częstochowie. Zachował się oryginalny patent z 1897 roku na wyrób farb pokostowych wydany na nazwisko A. Wolberg. Stąd za datę początkową tego zespołu przyjęto 1897 rok. W okresie międzywojennym fabryka nie zmieniła właścicieli i zatrudniała przeciętnie 24 robotników. W okresie Ii wojny światowej powiernikiem tej fabryki był Friedrich Walter. Po wyzwoleniu , do 1950 roku, Częstochowska Fabryka Farb "Zawodzie", pozostawała nadal spółką prywatną. Jej właścicielami byli: A. Wolberg i Jadwiga Karpf. W 1950 roku został ustanowiony nad tym przedsiębiorstwem przymusowy zarząd państwowy, a w następnych latach fabryka została upaństwowiona i włączona do Częstochowskich Zakładów Przemysłu Terenowego Nr 4.

Border dates:

1897-1952

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1897-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

186

Total archival units developed :

186

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 44

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964), uzupełnienia Przemysław Snoch (2003). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.