Elektrownia w Częstochowie Spółka z o.o.

Reference code
8/156/0
Border dates
1918-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1925 - 1942, sygn. 1 - 23, w tym: organizacja i uprawnienia Spółki, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, korespondencja w sprawach walnych zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, korespondencja z władzami; Akta księgowe i finansowe z lat 1918 - 1944, sygn. 24 - 108, w tym: księgi główne; dzienniki inwentarze, księgi eksploatacyjne, dłużnicy i wierzyciele.

The history of the creator:

Elektrownia w Częstochowie Spółka z ogr. Odpow. Powstała w 1923 roku (wcześniej istniała w Częstochowie tak zwana Stacja Elektryczna podległa Zarządowi Miejskiemu). Jej siedziba mieściła się przy al.. NMP 26. Przedmiotem działalności Spółki była eksploatacja zakładu elektrycznego w Częstochowie. Jej kapitał zakładowy wynosił 500 000 zł i był podzielony na 2000 udziałów po 250 każdy. Połowa udziałówbyła własnością belgijskiego Towarzystwa pod nazwą: Societe d`Entreprises Electriques en Pologne z siedziba w Brukseli. W latach II wojny światowej Spółka pozostawała pod nadzorem Zarządcy Komisarycznego.

Border dates:

1918-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1918-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

108

Total archival units developed :

108

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 49

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964).