Kasa Oszczędności Miasta Częstochowy

Reference code
8/160/0
Border dates
1851-1894
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące spraw administracyjnych i finansowo - księgowych Kasy Oszczędności Miasta Częstochowy w układzie rzeczowym z lat 1851 - 1894, sygn. 1 - 26, w tym: akta dotyczące założenia Kasy, kontrola osobowa uczestników Kasy, rachunki uczestników, kontrola wypłat, stan funduszy Kasy, dzienniki i kontrola wpływów, rejestr książeczek oszczędnościowych, dzienniki korespondencyjne.

The history of the creator:

Kasa Oszczędności w mieście Częstochowie została założona w maju 1851 roku. Kierowała nią Rada Nadzorcza składająca się z 4 lub 5 członków, z przewodniczącym na czele. Instytucja zatrudniała: buchaltera, kasjera i kancelistę. Przewodniczącym Rady Nadzorczej miał być z urzędu radca powiatowy ubezpieczeń Dyrekcji Ubezpieczeń. Jednak praktycznie funkcję przewodniczącego pełnił jego zastępca, wybrany spośród członków Rady. Pierwszy skład Rady Nadzorczej Kasy Oszczędności miasta Częstochowy przedstawiał się następująco: Fryderyk de Lippa (przełożony Instytutu Naukowego w Częstochowie) - zastępca przewodniczącego, Józef Koźmiński (naczelnik poczty w Częstochowie) - członek, Leopold Mężnicki (właściciel nieruchomości w Częstochowie) - członek, Berek Kohn (właściciel nieruchomości miejskiej) - członek. Pierwszymi urzędnikami Kasy byli: Leopold Szczuka (pisarz Sądu Pokoju Okręgu Częstochowskiego) - buchalter, Karol Wehr (kasjer miejski) - kasjer, Jan Dawczyk (archiwista Magistratu m. Częstochowy) - kancelista. Kasa Oszczędności miasta Częstochowy podlegała Kasie Głównej Oszczędności Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. Klientami instytucji byli nie tylko mieszkańcy Częstochowy i okolicznych miejscowości. Począwszy od końca lat sześćdziesiątych XIX wieku jednostka występowała pod rosyjską nazwą Sberegatelnaja Kassa Goroda Čenstochova. Funkcjonowała ona wtedy przy Kasie Magistratu miasta Częstochowy.

Border dates:

1851-1894

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1851-1894.

Former name:

Foreign language name:

Sberegatelnaja Kassa Goroda Čenstochova

Languages:

Availability:

Total archival units:

26

Total archival units developed :

26

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 106

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1974).