Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Częstochowie

Reference code
8/162/0
Border dates
[1899-1937]1937-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz Towarzystwa z lat 1899 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: księgi uchwał i postanowień Komitetu Naczelnego, Dyrekcji oraz protokoły zebrań Reprezentantów Towarzystwa; Akta finansowo - księgowe z lat 1923 - 1942, 1945 - 1948, sygn. 14 - 21, w tym: dzienniki księgowe, bilanse i preliminarze budżetowe; Akta udzielonych pożyczek z lat 1899 - 1950, sygn. 22 - 788, w tym: sprawy pożyczek udzielanych na budowę domów lub ich wykończenie, prowadzenie lub rozbudowę zakładów, akta pożyczek odrzuconych przez Dyrekcję lub nie przyjętych przez osoby składające deklaracje.

The history of the creator:

Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie zostało założone w 1898 roku jako Towarzystwo Kredytowe miasta Częstochowy (Zbiór Praw Królestwa Polskiego, seria II, t. XXVIII, s. 935), celem udzielania pożyczek w listach zastawnych, zabezpieczonych na nieruchomościach położonych w Częstochowie. W skład władz Towarzystwa wchodziły: Komitet Nadzorczy, składający się z prezesa i 8 członków oraz Dyrekcja, którą tworzyli: prezes, 2 członków i 3 zastępców. Komitet Nadzorczy przeprowadzał rewizje kasy Towarzystwa. Do zadań Dyrekcji należało rozpatrywanie deklaracji w sprawie przyznawania pożyczek. Członkowie Towarzystwa, zwani stowarzyszonymi, wybierali na okres 3 lat 72 reprezentantów i 15 zastępców. Reprezentanci wyznaczali członków Komitetu Nadzorczego Towarzystwa, uchwalali preliminarze roczne i zatwierdzali sprawozdanie z czynności Dyrekcji. Instytucja do 1937 roku funkcjonowała pod nazwą: Towarzystwo Kredytowe miasta Częstochowy, którą zmieniono następnie na: Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Częstochowie. W 1948 roku rozpoczął się proces likwidacji Towarzystwa (Dz.U. Nr 52, poz. 411), zakończony ostatecznie w 1950 roku.

Border dates:

[1899-1937]1937-1950

Classification:

The name of the creator:

Towarzystwo Kredytowe Miasta Częstochowy

Dates:

1899-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

788

Total archival units developed :

788

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 104
Index of persons Tak

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2001). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.