Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie

Reference code
8/163/0
Border dates
1897-1938
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Akta dyrekcji z lat 1897 - 1938, sygn. 1 - 9, w tym: protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Komitetu Opiniodawczego, listy płacy; Akta księgowości z lat 1930 - 1935, sygn. 10 - 74, w tym: bilanse brutto, księgi główne, dzienniki, procenty, prowizje, sprawy sądowe dłużników, odpisy aktów notarialnych, wypisy z ksiąg hipotecznych, dokumentacja dotyczaca stacji elektrycznej w gmachu Banku.

The history of the creator:

Bank Handlowy w Warszawie powstał w r.1870. Posiadał on następujące oddziały: w Petersburgu, Łodzi, Częstochowie, Sosnowcu, Lublinie i Kaliszu. Częstochowski Oddział Banku Handlowego w Warszawie został założony w r. 1897. Bank udzielał kredytu przedsiębiorstwom przemysłowym, handlowym oraz zakładom rzemieślniczym. Oddział finansował przede wszystkim przemysł i to w głównej mierze przemysł papierniczy, drzewny, metalurgiczny, chemiczny i ceramiczny. W latach późniejszych swojej działalności, bank został przekształcony w spółkę akcyjną.

Border dates:

1897-1938

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1897-1938.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

74

Total archival units developed :

74

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 85

Wstęp i inwentarz sporządziła Krystyna Kowalik (1970), uzupełnienia Dorota Czech (2000). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.